DUYURULAR
Darbe Girişimini Lanetliyoruz
"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" (15.07.2016) 15/07/2016 tarihinde meydana gelen, ülkemizin seçilmiş hükumetini, milletimizi..
Hayrettin GÜNGÖR'ün Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeliğine atanması
Sevgili Meslektaşımız, Belediyeler Birliği Genel SekreteriHayrettin GÜNGÖR,Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları Üyeliklerine Yapılan Atamalar..
Fikri ÖZKÖK'ün Sayıştay Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi
Sevgili eski MeslektaşımızSayıştay 1. Daire Üyesi Fikri ÖZKÖK Sayıştay yönetimden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Adem CEYLAN ın MYK Başkanlığına seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız Adem CEYLAN Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Yeni görevinde başarılar diler,..
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

  1- 26 Ocak 2019 Tarihli ve 30667 Sayılı Resmî Gazete'de " Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 62) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)" yayımlanmıştır.

  2-15 Ocak 2019 Tarihli ve 30656 Sayılı Resmî Gazete'de " Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)" yayımlanmıştır. 

  3-Hazine ve Maliye Bakanlığınca 10.01.2019 tarihli 2019 Yılı Ocak Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge yayımlanmıştır.

  4-10 Ocak 2019 Tarihli ve 30651 Sayılı Resmî Gazete'de " Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (No: 2019-1)" yayımlanmıştır. 

  5- 31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 Sayılı Resmî Gazete - 3. Mükerrer'de yayımlanan " Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51)" ile 1/1/2019 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları tespit edilmiştir.

  6- 30 Kasım 2018 Tarihli ve 30611 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan " Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)"  ile 2018 yılı için  yeniden değerleme oranı  % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir.

  7- 6 Eylül 2018 Tarihli ve 30527 Sayılı Resmî Gazete'de "  Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3)" yayımlanmıştır. Tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %22 olarak belirlenmiştir.

   8- 6 Haziran 2018 Tarihli ve 30443 Sayılı Resmî Gazete'de " Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" yayımlanmıştır.

   9-13 Ocak 2018 Tarihli ve 30300 Sayılı Resmî Gazete'de  memuriyet mahalli tanımına ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla yayımlanan 41 Seri Nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Muhasebat Genel Müdürlüğünün Sendika ve Kefalet Aidatları İle KBS Destek Hattı duyurusu

Muhasebat Genel Müdürlüğünün Sendika ve Kefalet Aidatları İle KBS Destek Hattı duyurusu

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü

SAYI    : B.07.0.MGM.55.                                                       10/05/2011                                        
KONU : KBS (say2000i) Duyuru


SENDİKA VE KEFALET AİDATLARI İLE KBS DESTEK HATTI
İLE İLGİLİ KBS DUYURUSU
SIRA NO: ( 19 )

Bakanlığımız (Muhasebat Genel Müdürlüğü) tarafından hazırlanan ve yürütülen Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Buna göre;
1. Sendika Aidatları
Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun Yetki Başlıklı 30 uncu Maddesi; “ Bu Kanuna tâbi olarak kurumda çalışan kamu görevlilerinin, 15 mayıs tarihi itibarıyla listesi ile üyelerinden aidat kesintisi yapılan sendikaların üyelerini gösterir liste, toplantıya katılanlarca değerlendirilir.” hükmü bulunmaktadır. Ayrıca, memur sendikalarından Bakanlığımıza gelen yazı ve telefonlardan, her yılın Mayıs ayının 15 i itibariyle sendika üye sayısının tespit edildiğinden bahisle maaş işlemlerinin Mayıs ayının ilk haftasında tamamlanması nedeniyle maaş işlemleri tamamlanan kurum personelinden 15 Mayıs tarihine kadar üye olanların aidat kesintilerinin listelere dahil edilmesinde sıkıntılar yaşandığı anlaşılmaktadır.
Kurum maaş hesabı yapıldıktan sonra sendikaya yeni üye olan ve maaşından sendika kesintisi yapılamayan personelin Mayıs ayının 15 ine kadar Memur Sendika Aidatı Tevkifat Listelerine dahil edilebilmesi için;
          1.1- Maaş Bilgi Girişi formunda bulunan KESİNTİ butonundan (Maaş Kesinti Bilgileri Formu) "160 - Sendika Aidatları" kesinti kodu ile üyelik bilgi girişleri yapılacaktır (hatalı giriş yapılmaması için sendika üyesi olup olmadığına yönelik kontroller resmi evraklar üzerinden yapılacaktır).
          1.2- Yeni üye olan personel Mayıs ayı sendika kesintisini saymanlık veznesine yatıracak ve yatırılan tutar için 100- Kasa Hesabına borç; ilgili sendika adına 333- Emanetler Hesabına alacak (ilgili sendikanın ekonomik ayrıntı kodu ile) kaydı yapılacaktır.
          1.3- Personelden nakden tahsil edilen sendika kesintisi tutarı Personel Modülünde bulunan Bordro Bilgi Girişi Formundan girilerek ek bordrosu sistemde oluşturulacak ve sistemde Raporlar menüsünde bulunan "Memur Sendika Aidatı Tevkifat Listesi" nden kontrol edilecektir.

2. Kefalet Aidatları
 Genel Müdürlüğümüz ile Kefalet Sandığı arasında imzalanan protokolle, maaş işlemleri Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) üzerinden yapılan kefalete tabi personelin bilgileri KBS’den elektronik ortamda Kefalet Otomasyon Programına (KOP) aktarılmasına yönelik test çalışmaları başlatılmış ve bu çerçevede, KBS Personel Modülünde kefalete tabi tutulan personelden kesilen kefalet aidatlarının dökümünün alınabileceği KEFALET MENÜSÜ oluşturulmuştur.
Söz konusu proje kapsamında Kefalet Sandığı Başkanlığının 02.05.2011 tarihli ve 6541 sayılı yazısı ekinde alınan “Kefalet Sandığı Duyurusu” Genel Müdürlüğümüz web sayfasının DUYURULAR bölümüne eklenmiştir.

3. KBS Destek Hattı
01.05.2011 tarihli ve 05408 sayılı yazımızla, 04.05.2011 tarihinden itibaren ilk aşamada Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Samsun illerinde pilot uygulaması başlatılan KBS DESTEK HATTI ile ilgili olarak söz konusu illerden uygulama@muhasebat.gov.tr, maasuygulama@muhasebat.gov.tr, hesapince@muhasebat.gov.tr adreslerine elektronik posta atılmak suretiyle sorunlar iletilmeye devam edilmektedir. Pilot uygulama kapsamına alınan illerde bulunan muhasebe birimleri, www.muhasebat.gov.tr adresinde bulunan KBS DESTEK HATTI logosuna tıklayarak ya da doğrudan http://cc.muhasebat.gov.tr/customer_index.php adresinden giriş yaparak sorunlarını bildirilecek olup, elektronik posta yoluyla sorun iletmeyeceklerdir.
Bilgilerini ve konuyla ilgili olarak harcama birimlerinin ivedilikle bilgilendirilmesi ve  gerekli tedbirlerin alınması hususunda gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                               Mehmet SARITAŞ
                                                                                                                   Genel Müdür

 

 

EK:
-Kefalet Sandığı Duyurusu (1 sayfa)

Diğer Güncel Haberler