DUYURULAR
Darbe Girişimini Lanetliyoruz
"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" (15.07.2016) 15/07/2016 tarihinde meydana gelen, ülkemizin seçilmiş hükumetini, milletimizi..
Hayrettin GÜNGÖR'ün Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız, Belediyeler Birliği Genel SekreteriHayrettin GÜNGÖR,Mahalli İdareler Genel seçimsonuçlarına göreKahramanmaraş..
Fikri ÖZKÖK'ün Sayıştay Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi
Sevgili eski MeslektaşımızSayıştay 1. Daire Üyesi Fikri ÖZKÖK Sayıştay yönetimden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Adem CEYLAN ın MYK Başkanlığına seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız Adem CEYLAN Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Yeni görevinde başarılar diler,..
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

  1- 26 Ocak 2019 Tarihli ve 30667 Sayılı Resmî Gazete'de " Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 62) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)" yayımlanmıştır.

  2-15 Ocak 2019 Tarihli ve 30656 Sayılı Resmî Gazete'de " Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)" yayımlanmıştır. 

  3-Hazine ve Maliye Bakanlığınca 10.01.2019 tarihli 2019 Yılı Ocak Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge yayımlanmıştır.

  4-10 Ocak 2019 Tarihli ve 30651 Sayılı Resmî Gazete'de " Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (No: 2019-1)" yayımlanmıştır. 

  5- 31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 Sayılı Resmî Gazete - 3. Mükerrer'de yayımlanan " Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51)" ile 1/1/2019 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları tespit edilmiştir.

  6- 30 Kasım 2018 Tarihli ve 30611 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan " Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)"  ile 2018 yılı için  yeniden değerleme oranı  % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir.

  7- 6 Eylül 2018 Tarihli ve 30527 Sayılı Resmî Gazete'de "  Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3)" yayımlanmıştır. Tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %22 olarak belirlenmiştir.

   8- 6 Haziran 2018 Tarihli ve 30443 Sayılı Resmî Gazete'de " Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" yayımlanmıştır.

   9-13 Ocak 2018 Tarihli ve 30300 Sayılı Resmî Gazete'de  memuriyet mahalli tanımına ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla yayımlanan 41 Seri Nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

2019 Yılında Yayımlanan Dergimizin içeriği

Yerel Yönetim ve Denetim

Ocak 2019 Cilt: 24 Sayı: 01

 İçindekiler
 
SUNUŞ.......................................................................................2
 
Mustafa Reşit HAZER 
2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Mahalli İdareleri İlgilendiren Hükümleri………..3
 
Osman Can YENİCE 
Mahalli İdare Şirketlerine İşçi Statüsünde Geçişi Yapılan Taşeron İşçilerin Üye Oldukları Sendikalarla Toplu Sözleşme İmzalanıp İmzalanamayacağı.....15
 
Mustafa YAVUZ
Yerel Yönetim Şirketlerinin Mali Verilerini KBS’ye Girme Yükümlülüğü….……..18
 
Ahmet ARSLAN 
Üst Yöneticilerin Kamu Zararından Dolayı Sorumluluğu...…….22
 
Altar Ömer ARPACI  
2019 Yılı İhale, Sözleşme ve Hakediş Sürecinde Belediye ve Belediye Şirketleri Açısından Damga Vergisi Uygulamaları....28
 
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler……......................................................34
 
Selahattin YÜCEL 
 
Yargı Kararları.........................................................................38
 
M. Necati YILDIZ 
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…........................................42
 
Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…...........................................................44
 
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..……..…..…..69
 
 

Yerel Yönetim ve Denetim

Şubat 2019 Cilt: 24 Sayı: 02

İçindekiler

SUNUŞ.......................................................................................2

H.Ercüment AKIŞ
7161 Sayılı Kanunda Yer Alan Sözleşmelerin Tasfiyesi veya Devrine İlişkin Değerlendirme..…..…………….......……..3
 
Fatih ÇAÇA
İl Sınırları İçinde Toplanan Vergi Gelirlerinin Büyükşehir Belediyelerine Dağıtımında Yaşanan Adaletsizlik.…........5
 
C. Sinan ÖZDEMİR
Belediye Şirketleri İşçilerine Kıdem Tazminatı Tavanını Aşan Ödeme Yapabilir mi?.........…………...…………….……….....10
 
Cevdet UYSAL
İhale Sürecinde Geçici Teminatın Gelir Kaydedilmesi Gereken/Gerekmeyen Durumlar ve İdarelerce Yapılan Hatalar..14
 
Oktay ÇAMDELEN
Mal Bildiriminde Bulunmayan Memura Uygulanan Disiplin Cezasına İlişkin Yargı Kararlarındaki Yaklaşım…...…….24
 
Necati TORUN
Kamu İhale Kurulunun Kamu İhalelerinden Yasaklama Yetkisi……28
 
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler…….......................................................32
 
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları.........................................................................37
 
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..….........................................41
 
Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…...........................................................44
 
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..……..…..…..69
 
 

Yerel Yönetim ve Denetim

Mart 2019 Cilt: 24 Sayı: 03

 

İçindekiler

 

SUNUŞ........................................................................................2

 

Osman Can YENİCE

Belediyelerde İş ve İşlemlerin Hizmet Alımı Suretiyle Denetlettirilip Denetlettirilemeyeceği….......……..3

 

Ufuk ÜNLÜ

Anonim Şirket Statüsündeki Belediye Şirketlerinde Genel Kurul Toplantısı Yapılması….…...…..….........6

 

İbrahim HALICI

İhalelerde Yaklaşık Maliyetin Gerçekçi Hesaplanmamasının İhale Sürecine Etkileri…………….……….…...14

 

Dr. Süleyman Ruhi AYDEMİR

Tarım Ürünleri Ticaretinde Belediyelerin Denetim Yetkisi….…21

 

Ferhat MEMMEDZADE

Yargıtay Kararları Çerçevesinde Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Kamu Alımları Açısından İncelenmesi….26

 

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler……......................................................33

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları.........................................................................38

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..….........................................41

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…............................................................46

 

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..….…..…..…..69

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Nisan 2019 Cilt: 24

 

İçindekiler

SUNUŞ........................................................................................2

Recep DEMİR

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme………….…………….......……..3

 

Dr. Öğr. Üyesi Erdal ARSLAN - Ayten GÖRGEL ATLI

6360 Sayılı Yasa ve Getirmiş Olduğu Düzenlemelerle İlgili Genel Bir Değerlendirme………...……….…...…..….........9

 

Metin BİROL

Kamu İhale Mevzuatında Teminatlarla İlgili Genel Düzenleme-ler………………..15

 

Bahtiyar YÜKSEL

Belediyelerce Tahsil Edilen Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korun-masına Ait Katkı Payı Tutarlarının Yatırım İzleme ve Koordinas-yon Başkanlıklarına Aktarılması……………….…25

 

Av. M. Lamih ÇELİK

Büyükşehir Belediyelerinde Teftiş Kurulu Başkanı Kadrosuna Atanma Koşulları……………….…………………....….….27

 

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler…….......................................................37

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları.........................................................................40

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................43

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..….............................................................47

 

Yayın Kurulu

 

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..….…..…..…...69

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Mayıs 2019 Cilt: 24 Sayı: 05

 

İçindekiler

 

SUNUŞ........................................................................................2

 

Osman ÖZKAN

Su ve Kanalizasyon İdareleri Personelinin Soruşturma ve Kovuşturma Usulü……………………………………..3

 

Altar Ömer ARPACI

Engelliler Açısından İndirimli (Sıfır) Vergi Oranlı Emlak Vergisi Uygulaması…………...……….…...…..….........9

 

Ahmet ARSLAN

Kamu İhalelerinde Yerli Malı Teklif Eden İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Uygulanması: Örnek Bir Uygulama Eşliğinde…14

 

Mustafa YAVUZ

Belediye Şirketlerinde Ticari Defterlerin ve Belgelerin Saklanma Esasları………………………………………….…22

 

Cevdet UYSAL

Belediyelerce Gerçekleştirilen Yapım İşlerinde Ortaya Çıkan Ku-surlu ve Eksik İşlere İlişkin Mali Sorumluluk..26

 

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler…….......................................................32

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları...........................................................................34

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................38

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..….............................................................46

 

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..….…..…..…...69

 

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Haziran 2019 Cilt: 24 Sayı: 06

 

İçindekiler

SUNUŞ........................................................................................2

 

Ufuk ÜNLÜ

Rüşvet Suçuna İlişkin Düzenlemelerde Türkiye ve İngiltere Kıyaslaması………3

 

Fatih ÇAÇA - Yunus Emre KONAKÇI

Emlak Vergisinde Eksik Matrah Sorunu……..……….…...…..…........12

 

Ahmet SANDAL

Çevre Kanununa Göre Uygulanan Teşvik Tedbirleri………………..20

 

Oktay ÇAMDELEN

Memura Borcundan Dolayı İcra Takibi Üzerine Disiplin Cezası Verilir mi?…….…26

 

Mustafa ŞEN

Türk Sosyal Güvenlik Sistemi ve Yapısı………..………………....….….28

 

Necati TORUN

Emekli Olan Personelin İhalelere Katılımı Sorunu.………....….….33

 

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler…….......................................................36

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları...........................................................................38

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................45

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..….............................................................51

 

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..….…..…..…...69

 

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Temmuz 2019 Cilt: 24 Sayı: 07

 

İçindekiler

 

SUNUŞ........................................................................................2

 

Tahir TEKİN

Belediye Meclis Üyeliği ile Aynı Belediyede İşçilik Görevinin Bağdaşıp Bağdaşmayacağı …..3

 

Atilla İNAN

İş Deneyim Belgesi ve Kamu İhale Kurumunca Geçersiz Sayılması………………..………..….........8

 

Hasan ACILAR

Kamu Özel İşbirliği Modelinin Türkiye’deki Kamu Organizasyonu Açısından Değerlendirilmesi.13

 

Atilla TÜRKYILMAZ

Belediyeler ile Su ve Kanalizasyon İdarelerinde İdari Su Kayıplarını Tanımlama…………….…19

 

Bahtiyar YÜKSEL

Belediyeler Tarafından Taşınmazların Tahsis Edilmesi ve Muhasebeleştirilmesi……....….….29

 

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler…….......................................................33

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları...........................................................................35

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................37

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..….............................................................43

 

Yayın Kurulu

 

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..….…..…..…...69