DUYURULAR
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Yerelbilgi Sisteminin Kullanılmasına İlişkin Genelge
Yerelbilgi Sisteminin Kullanılmasına İlişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Genelgesi Genelgesi Yayımlanmıştır. Sistemehttps://formyerelbilgi.csb.gov.tradresinden..
Kontrolörler Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilme
Başkontrolör Gürsel YILMAZ Bakanlık Makamının Onayı ile Kontrolörler Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Hayırlı ve ugurlu..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1-09 Ağustos 2022 Tarihli ve 31918 Sayılı Resmî Gazetede "Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır.

2-03 Ağustos 2022 Tarihli ve 31912 Sayılı Resmî Gazetede "Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 2022/1)" yayımlanmıştır.

3- 29 Temmuz 2022 Tarihli ve 31907 Sayılı Resmî Gazete'de "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği" yayımlanmıştır.

4- 26 Temmuz 2022 Tarihli ve 31904 sayılı Resmî Gazete “Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 55)" yayımlanmıştır.

 

 

 

 

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

2022 Yılında Yayımlanan Dergilerimizin İçeriği

Yerel Yönetim ve Denetim

Ocak 2022 Cilt: 27 Sayı: 1

 

İçindekiler

 

SUNUŞ..........................................................................................2

 

Mustafa Reşit HAZER

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Mahalli İdareleri İlgilendiren Hükümleri………………………………..3

 

Bülent GEÇGEL

Hakediş Ödemelerinden Yapılacak Kesintiler...….…….....…………14

 

C. Sinan ÖZDEMİR

Belediye Şirketi Çalışanı İşçinin Ücreti Düşürülebilir mi?.……....19

 

Hasan ACILAR

2022 Yılı Yatırım Programı ile Mahalli İdare Yatırımlarının Değerlendirilmesi..……………………………………..…………………………………..24

 

Necati TORUN

Yapım İşlerinde Taahhüt Edilen Teknik Personelin Çalıştırılmaması Sonucu Oluşan Cezaya Sayıştay Perspektifi..……..………..…30

 

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler.……….....................................................34

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları............................................................................37

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................40

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................44

 

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Şubat 2022 Cilt: 27 Sayı: 2

 

İçindekiler

SUNUŞ..........................................................................................2

Ahmet ARSLAN

Temsil Ağırlama Giderlerinde Özellik Arz Eden Bazı Hususlar …..3

Taner ERASLAN

Belediye Tahsilat İşlemlerde Kontrol Faaliyetleri.…….....…………..9

Şeyma PIÇAK - Tuğçe SOYAL

Belediyelerin Öz Gelirleri ve Muhasebeleştirilmesi………..……....14

Kenan AKBULUT

Belediyelere Yapılan Yapım İşlerinde Alt Yüklenicilerin Tevkifat Sorumluluğu.……………………………………..…………………………………..23

Cem KASAPOĞLU

Yeni Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin Yansımaları: Bir İtfaiyecinin Gözünden Değerlendirme....26

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler.……….....................................................29

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları............................................................................33

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................37

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................40

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70

 

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Mart 2022 Cilt: 27 Sayı: 3

 

İçindekiler

SUNUŞ..........................................................................................2

Recep DEMİR

Mahalli İdarelerde Sıfır Atık Yönetimi.……………………………………..3

Ufuk ÜNLÜ

Anonim Şirket Statüsündeki Belediye Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliğini Sona Erdiren Haller.………………………....…….....……15

Altar Ömer ARPACI

Belediyeler ve Belediye Şirketlerini İlgilendiren Vergisel Muafiyet ve İstisnalar…………………………………………………..………..……....18

Mustafa YAVUZ

Belediyelerce İşletme Hakkının Devri Suretiyle Yapılan Kiralamaların Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu……………………..26

Mustafa ŞEN

Belediyeden Kiralanan İşyerleri İçin Yapılan Kira Ödemelerinin Tevsiki ve KDV İndirimi….......………………………………..……..………..29

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler.………....................................................32

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları............................................................................38

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................41

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................44

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70