DUYURULAR
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1-02 Temmuz 2020 Tarihli ve 31173 Sayılı Resmi Gazete'de " Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır.

2- 10 Haziran 2020 Tarihli ve 31151 Sayılı Resmi Gazete'de " Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 2646)" yayımlanmıştır.  Bu Yönetmelik, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsamıştır.

3- 09 Haziran 2020 Tarihli ve 31150 Sayılı Resmi Gazete'de " İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2626)" yayımlanmıştır.

4- 08 Nisan 2020 Tarihli ve 31093 Sayılı Resmi Gazete'de " Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır. 

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Fakirlere Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Fakirlere Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

25 Ekim 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28095
 
BAKANLAR KURULU KARARI
 
Karar Sayısı : 2011/2320

             Ekli "Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 21/9/2011 tarihli ve 958 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 10/10/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

 


FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI YAPILMASINA İLİŞKİN KARARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

             MADDE 1 ? 5/5/2011 tarihli ve 2011/1809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(1) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüklerinin CIF satış esaslarında valiliklerce bildirilen teslim noktalarına kadar gönderilecek kömür, sevkiyat noktalarının konumuna göre belirlenecek nakil vasıtalarıyla adı geçen kuruluşların sorumluluğunda nakledilecektir."

             MADDE 2 ? Aynı Kararın 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(3) Dağıtılacak kömürün niteliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine uygun olacaktır."

             MADDE 3 ? Aynı Kararın 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 4 – (1) Valiliklere yapılan kömür tesliminden doğan vergi ve harçlar (KDV dâhil) TKİ ve TTK tarafından ödenecektir."

             MADDE 4 ? Aynı Kararın 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 5 ? (1) TKİ ve TTK Genel Müdürlükleri tarafından CIF satış esaslarına göre valiliklere teslim edilecek kömüre ilişkin bedeller görev zararı sayılır ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi çerçevesinde ilgili kuruluşlara ödenir."

             MADDE 5 ? Aynı Karara, 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

             "Uygulama

             MADDE 5/A – (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının görüşleri çerçevesinde, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde belirlenir."

             MADDE 6 ? (1) Bu Kararın;

             a) 5 inci maddesi yayımı tarihinde,

             b) Diğer hükümleri, 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

             MADDE 7 ? (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Diğer Güncel Haberler