DUYURULAR
Darbe Girişimini Lanetliyoruz
"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" (15.07.2016) 15/07/2016 tarihinde meydana gelen, ülkemizin seçilmiş hükumetini, milletimizi..
Hayrettin GÜNGÖR'ün Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız, Belediyeler Birliği Genel SekreteriHayrettin GÜNGÖR,Mahalli İdareler Genel seçimsonuçlarına göreKahramanmaraş..
Fikri ÖZKÖK'ün Sayıştay Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi
Sevgili eski MeslektaşımızSayıştay 1. Daire Üyesi Fikri ÖZKÖK Sayıştay yönetimden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Adem CEYLAN ın MYK Başkanlığına seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız Adem CEYLAN Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Yeni görevinde başarılar diler,..
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1- 22 Şubat 2020 Tarihli ve 31047 Sayılı Resmi Gazete'de" Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik" yayımlanmıştır.

2- 06 Şubat 2020 Tarihli ve 31031 Sayılı Resmi Gazete'de " Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 65) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile  parasal sınırları, faiz oranlarını ve alındı birim fiyatları belirlenmiştir.

3- 29 Ocak 2020 Tarihli ve 31023 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu İhale Tebliği (No: 2020/1)"  ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitler güncellenmiştir.

4- 15 Ocak 2020 Tarihli ve 31009 Sayılı Resmi Gazete'de " Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)" yayımlanmıştır.

5- 30 Aralık 2019 Tarihli ve 30994 Sayılı Resmi Gazete'de "6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %1,6 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1947)Yayımlanmıştır.

6- 30 Aralık 2019 Tarihli ve 30994 Sayılı Resmi Gazete'de " Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 5) " Yayımlanmıştır. Tebliğ ile 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile tecil faizi oranı  yıllık %15 olarak belirlenmiştir.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

6360 Sayılı Kanun Kapsamında Yer Alan Personelin Devir, Paylaştırma Ve Nakil İşlemlerine İlişkin Esaslar

6360 Sayılı Kanun Kapsamında Yer Alan Personelin Devir,  Paylaştırma Ve Nakil İşlemlerine İlişkin Esaslar

6360 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YER ALAN PERSONELİN DEVİR,
PAYLAŞTIRMA VE NAKİL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR
6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi
İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 ve Geçici 2 nci
maddelerinde, tüzel kişiliği kaldırılan il özel idaresi, belediye, köy ve
bu mahalli idarelerin kurdukları birliklerin her türlü taşınır ve
taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları ile personelinin bildirimi,
devri, paylaştırılması ve nakline ilişkin hususlar düzenlenmiştir. Bu
hususlara yönelik olarak İçişleri Bakanlığı ile Devlet Personel
Başkanlığınca birlikte hazırlanan uygulamaya ilişkin esaslara aşağıda
yer verilmiştir.

Kaynak http://www.migm.gov.tr/

Esaslara ve eki formalara ulaşmak için linki tıklayınız

Devir, Paylaştırma Ve Nakil İşlemlerine İlişkin Esaslar

6360 Sayılı Kanuna Göre Nakledilecek 4857 Sayılı Kanuna Tabi Sürekli İşçi Kadrosunda İstihdam Edilen Personel Bilgi Formu

6360 Sayılı Kanuna Göre Nakledilecek 5393 Kanunun 49 Maddesi Kapsamında İstihdam Edilen Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Bilgi Formu 

6360 Sayılı Kanuna Göre Nakledilecek 657 Sayılı Kanuna Tabi Personel Bilgi Formu (İl Özel İdareleri Memurlar)

6360 Sayılı Kanuna Göre Nakledilecek 657 Sayılı Kanuna Tabi Personel Bilgi Formu (Memurlar-İl Özel İdarelleri Hariç)

Kurum Kodlarınıda Mükerreliği Önlem İçin Kurum Kodları Listesi 

 

Diğer Güncel Haberler