DUYURULAR
Darbe Girişimini Lanetliyoruz
"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" (15.07.2016) 15/07/2016 tarihinde meydana gelen, ülkemizin seçilmiş hükumetini, milletimizi..
Hayrettin GÜNGÖR'ün Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız, Belediyeler Birliği Genel SekreteriHayrettin GÜNGÖR,Mahalli İdareler Genel seçimsonuçlarına göreKahramanmaraş..
Fikri ÖZKÖK'ün Sayıştay Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi
Sevgili eski MeslektaşımızSayıştay 1. Daire Üyesi Fikri ÖZKÖK Sayıştay yönetimden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Adem CEYLAN ın MYK Başkanlığına seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız Adem CEYLAN Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Yeni görevinde başarılar diler,..
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

  1- 26 Ocak 2019 Tarihli ve 30667 Sayılı Resmî Gazete'de " Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 62) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)" yayımlanmıştır.

  2-15 Ocak 2019 Tarihli ve 30656 Sayılı Resmî Gazete'de " Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)" yayımlanmıştır. 

  3-Hazine ve Maliye Bakanlığınca 10.01.2019 tarihli 2019 Yılı Ocak Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge yayımlanmıştır.

  4-10 Ocak 2019 Tarihli ve 30651 Sayılı Resmî Gazete'de " Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (No: 2019-1)" yayımlanmıştır. 

  5- 31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 Sayılı Resmî Gazete - 3. Mükerrer'de yayımlanan " Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51)" ile 1/1/2019 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları tespit edilmiştir.

  6- 30 Kasım 2018 Tarihli ve 30611 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan " Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)"  ile 2018 yılı için  yeniden değerleme oranı  % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir.

  7- 6 Eylül 2018 Tarihli ve 30527 Sayılı Resmî Gazete'de "  Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3)" yayımlanmıştır. Tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %22 olarak belirlenmiştir.

   8- 6 Haziran 2018 Tarihli ve 30443 Sayılı Resmî Gazete'de " Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" yayımlanmıştır.

   9-13 Ocak 2018 Tarihli ve 30300 Sayılı Resmî Gazete'de  memuriyet mahalli tanımına ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla yayımlanan 41 Seri Nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

6360 Sayılı Kanun Kapsamında Yer Alan Personelin Devir, Paylaştırma Ve Nakil İşlemlerine İlişkin Esaslar

6360 Sayılı Kanun Kapsamında Yer Alan Personelin Devir,  Paylaştırma Ve Nakil İşlemlerine İlişkin Esaslar

6360 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YER ALAN PERSONELİN DEVİR,
PAYLAŞTIRMA VE NAKİL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR
6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi
İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 ve Geçici 2 nci
maddelerinde, tüzel kişiliği kaldırılan il özel idaresi, belediye, köy ve
bu mahalli idarelerin kurdukları birliklerin her türlü taşınır ve
taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları ile personelinin bildirimi,
devri, paylaştırılması ve nakline ilişkin hususlar düzenlenmiştir. Bu
hususlara yönelik olarak İçişleri Bakanlığı ile Devlet Personel
Başkanlığınca birlikte hazırlanan uygulamaya ilişkin esaslara aşağıda
yer verilmiştir.

Kaynak http://www.migm.gov.tr/

Esaslara ve eki formalara ulaşmak için linki tıklayınız

Devir, Paylaştırma Ve Nakil İşlemlerine İlişkin Esaslar

6360 Sayılı Kanuna Göre Nakledilecek 4857 Sayılı Kanuna Tabi Sürekli İşçi Kadrosunda İstihdam Edilen Personel Bilgi Formu

6360 Sayılı Kanuna Göre Nakledilecek 5393 Kanunun 49 Maddesi Kapsamında İstihdam Edilen Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Bilgi Formu 

6360 Sayılı Kanuna Göre Nakledilecek 657 Sayılı Kanuna Tabi Personel Bilgi Formu (İl Özel İdareleri Memurlar)

6360 Sayılı Kanuna Göre Nakledilecek 657 Sayılı Kanuna Tabi Personel Bilgi Formu (Memurlar-İl Özel İdarelleri Hariç)

Kurum Kodlarınıda Mükerreliği Önlem İçin Kurum Kodları Listesi 

 

Diğer Güncel Haberler