DUYURULAR
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

 

1- 22 Nisan 2021 Tarihli ve 31462 Sayılı Resmi Gazete'de "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" yayımlanmıştır. 

2-03 Mart 2021 Tarihli ve 31412 Sayılı Resmi Gazetede " Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 67) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)" yayımlanmıştır.

3-15 Eylül 2020 Tarihli ve 31245 Sayılı Resmi Gazete'de " İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik" yayımlanmıştır. 

4-02 Temmuz 2020 Tarihli ve 31173 Sayılı Resmi Gazete'de " Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır.

5- 10 Haziran 2020 Tarihli ve 31151 Sayılı Resmi Gazete'de " Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 2646)" yayımlanmıştır.  Bu Yönetmelik, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsamıştır.

6- 09 Haziran 2020 Tarihli ve 31150 Sayılı Resmi Gazete'de " İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2626)" yayımlanmıştır.

 

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hükümleri Çerçevesinde Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZNİ

                                               Recep DEMİR

                              İçişleri Bakanlığı

                                Başkontrolörü

 

    Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (Yönetmelik),  03.07.2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış, Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş, diğer maddeleri 1/10/2017 tarihinde yürürlüğe girmeden önce 30 Eylül 2007 tarihli ve 30196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile Yönetmeliğin 4, 5, 20, 22, 23, 29, 39, 41, 54, 55, 57, 62, 64 geçici 3. maddelerinde değişiklikler yapılmış; Yönetmelik 1/10/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş ve bu tarih itibariyle 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

    Bu Yönetmelik ile plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemek amaçlanmış ve uygulama imar planı bulunan alanları kapsamıştır.

       Bu çalışmamızda Yönetmeliğin proje ile yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine ilişkin hükümleri çerçevesinde açıklamalarda bulunulacaktır.

        Makaleye ulaşmak için linki tıklayınız.