DUYURULAR
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Yerelbilgi Sisteminin Kullanılmasına İlişkin Genelge
Yerelbilgi Sisteminin Kullanılmasına İlişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Genelgesi Genelgesi Yayımlanmıştır. Sistemehttps://formyerelbilgi.csb.gov.tradresinden..
Kontrolörler Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilme
Başkontrolör Gürsel YILMAZ Bakanlık Makamının Onayı ile Kontrolörler Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Hayırlı ve ugurlu..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1-24 Kasım 2022 Tarihli ve 32023 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile yeniden değerleme oranı 2022 yılı için  % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

2-25 Ağustos 2022 Tarihli ve 31934 Sayılı Resmî Gazetede "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı:?5987)"  yayımlanmıştır.

3-09 Ağustos 2022 Tarihli ve 31918 Sayılı Resmî Gazetede "Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır.

4-03 Ağustos 2022 Tarihli ve 31912 Sayılı Resmî Gazetede "Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 2022/1)" yayımlanmıştır.

5- 29 Temmuz 2022 Tarihli ve 31907 Sayılı Resmî Gazete'de "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği" yayımlanmıştır.

6- 26 Temmuz 2022 Tarihli ve 31904 sayılı Resmî Gazete “Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 55)" yayımlanmıştır.

 

 

 

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Yurtiçi Harcırah Tutarları

YURTİÇİ HARCIRAH TUTARLARI (01.01.2022 - 31.12.2022

Kanuni Dayanağı

Ek Gösterge/Derece

1.1-6.7

Tutarı

7.7-31.12

Tutarı

6245 s. Kanun madde 33/a,

7344 s. Bütçe K.

7394 s. Kanun,

7414 s. Ek Bütçe K.

(H) Cetveli

Ek göstergesi 8000 ve daha yüksekolan kadrolarda bulunanlar

80,00

129,00

Ek göstergesi 5800 (dahil)-8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

75,00

121,00

Ek göstergesi 3000 (dahil)-5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

71,00

115,00

Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar

63,00

102,00

Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar

62,00

100,00

6245 s. Kanun mad. 33/b

Ülke düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme yetkisine haiz olanlara

104,00

167,70

Not: - 6245 sayılı Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasının sondan bir önceki paragrafında; bu şekilde gündelik ödenenlerden yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak üzere, gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmının ayrıca ödeneceği belirtilmiştir.

- 7344 s.Bütçe Kanunu (H) Cetveli Cetveline göre; 6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin  ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’ı  esas alınır.

- 7394 s. Kanun geçici 2. maddesine göre; 15 Nisan’dan itibaren yukarıdaki “%50 artırımlı miktarı" ibaresi "%180 artırımlı miktarı” şeklinde, "%50’si” ibaresi “%95’i” şeklinde, “%40’ı" ibaresi “%75’i ” şeklinde uygulanır.

- 7414 s. Kanun eki (H) Cetveline göre; 7 Temmuz’dan itibaren 6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, 7344 sayılı Kanuna bağlı H cetvelinde yer alan gündeliklerinin 7394 sayılı Kanunun geçici 2. maddesiyle yeniden belirlenen %180 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretin hesabında 7344 sayılı Kanuna bağlı H cetvelinde yer alan gündeliklerinin, görevlendirmenin  ilk 10 günü için 7394 sayılı Kanunun geçici 2. maddesiyle yeniden belirlenen %180 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için %95’i, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %75’i esas alınır.