DUYURULAR
Darbe Girişimini Lanetliyoruz
"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" (15.07.2016) 15/07/2016 tarihinde meydana gelen, ülkemizin seçilmiş hükumetini, milletimizi..
Hayrettin GÜNGÖR'ün Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız, Belediyeler Birliği Genel SekreteriHayrettin GÜNGÖR,Mahalli İdareler Genel seçimsonuçlarına göreKahramanmaraş..
Fikri ÖZKÖK'ün Sayıştay Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi
Sevgili eski MeslektaşımızSayıştay 1. Daire Üyesi Fikri ÖZKÖK Sayıştay yönetimden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Adem CEYLAN ın MYK Başkanlığına seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız Adem CEYLAN Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Yeni görevinde başarılar diler,..
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
KONT-DER 13. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELER KONTROLÖRLERİ DERNEĞİ 13. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI Derneğimizin 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1- 22 Şubat 2020 Tarihli ve 31047 Sayılı Resmi Gazete'de" Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik" yayımlanmıştır.

2- 06 Şubat 2020 Tarihli ve 31031 Sayılı Resmi Gazete'de " Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 65) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile  parasal sınırları, faiz oranlarını ve alındı birim fiyatları belirlenmiştir.

3- 29 Ocak 2020 Tarihli ve 31023 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu İhale Tebliği (No: 2020/1)"  ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitler güncellenmiştir.

4- 15 Ocak 2020 Tarihli ve 31009 Sayılı Resmi Gazete'de " Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)" yayımlanmıştır.

5- 30 Aralık 2019 Tarihli ve 30994 Sayılı Resmi Gazete'de "6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %1,6 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1947)Yayımlanmıştır.

6- 30 Aralık 2019 Tarihli ve 30994 Sayılı Resmi Gazete'de " Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 5) " Yayımlanmıştır. Tebliğ ile 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile tecil faizi oranı  yıllık %15 olarak belirlenmiştir.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Damga Vergisi Kanununa Tabi Oran ve Miktarlar

488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNUNA TABİ ORAN VE MİKTARLAR (01.01.2020-31.12.2020)

(64 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

Çeşidi

Kanuni Dayanağı

Oran/Tutar

 

Belli Parayı İhtiva Eden Sözleşme ile Yapılan Öd.

 (1) s. Tablo I/A-1

Binde 9,48

 

Kira Mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

 (1) s. Tablo I/A-2

Binde 1,89

 

İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

 (1) s. Tablo II/2

Binde 5,69

 

Menşe ve Mahreç şahadetnameleri                                                               

 (1) s. Tablo III/2-a

30,70

 

Bilançolar

 (1) s. Tablo III/2-b-ba

68,70

 

Gelir tabloları ve İşletme Hesabı Özeti

 (1) s. Tablo III/2-b-bb, bc

32,90

 

Avans Makbuzları

 (1) s. Tablo IV/1-a

Binde 9,48

 

Personele Yapılan Öd.(Aylık, ücret, yolluk, huzur hakkı, yemek, ikramiye tazminat vb.)

 (1) s. Tablo IV/1-b

Binde 7,59

 

Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri

 (1) s. Tablo IV/2-b-ba

89,10

 

Kurumlar Vergisi Beyannameleri

 (1) s. Tablo IV/2-b-bb

119,00

 

Katma Değer Vergisi Beyannameleri

 (1) s. Tablo IV/2-b-bc

58,80

 

Muhtasar Beyannameleri

 (1) s. Tablo IV/2-b-bd

58,80

 

Diğer Vergi Beyannameleri (Damga V. Beyannameleri hariç)

 (1) s. Tablo IV/2-b-be

58,80

 

Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler

 (1) s. Tablo IV/2-d

43,70

 

Sigorta Prim Bildirgeleri

 (1) s. Tablo IV/2-e

43,70

 

Aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler                                                        

 (1) s. Tablo IV/2-f

69,70