DUYURULAR
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

 

1- 22 Nisan 2021 Tarihli ve 31462 Sayılı Resmi Gazete'de "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" yayımlanmıştır. 

2-03 Mart 2021 Tarihli ve 31412 Sayılı Resmi Gazetede " Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 67) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)" yayımlanmıştır.

3-15 Eylül 2020 Tarihli ve 31245 Sayılı Resmi Gazete'de " İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik" yayımlanmıştır. 

4-02 Temmuz 2020 Tarihli ve 31173 Sayılı Resmi Gazete'de " Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır.

5- 10 Haziran 2020 Tarihli ve 31151 Sayılı Resmi Gazete'de " Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 2646)" yayımlanmıştır.  Bu Yönetmelik, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsamıştır.

6- 09 Haziran 2020 Tarihli ve 31150 Sayılı Resmi Gazete'de " İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2626)" yayımlanmıştır.

 

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Damga Vergisi Kanununa Tabi Oran ve Miktarlar

488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNUNA TABİ ORAN VE MİKTARLAR (01.01.2021-31.12.2021)

(65 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

Çeşidi

Kanuni Dayanağı

Oran/Tutar

Belli Parayı İhtiva Eden Sözleşme ile Yapılan Öd.

 (1) s. Tablo I/A-1

Binde 9,48

Kira Mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

 (1) s. Tablo I/A-2

Binde 1,89

İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

 (1) s. Tablo II/2

Binde 5,69

Menşe ve Mahreç şahadetnameleri                                                               

 (1) s. Tablo III/2-a

33,40

Bilançolar

 (1) s. Tablo III/2-b-ba

74,90

Gelir tabloları ve İşletme Hesabı Özeti

 (1) s. Tablo III/2-b-bb, bc

35,80

Avans Makbuzları

 (1) s. Tablo IV/1-a

Binde 9,48

Personele Yapılan Öd.(Aylık, ücret, yolluk, huzur hakkı, yemek, ikramiye tazminat vb.)

 (1) s. Tablo IV/1-b

Binde 7,59

Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri

 (1) s. Tablo IV/2-b-ba

97,20

Kurumlar Vergisi Beyannameleri

 (1) s. Tablo IV/2-b-bb

129.80

Katma Değer Vergisi Beyannameleri

 (1) s. Tablo IV/2-b-bc

64.10

Muhtasar Beyannameleri

 (1) s. Tablo IV/2-b-bd

64,10

Diğer Vergi Beyannameleri (Damga V. Beyannameleri hariç)

 (1) s. Tablo IV/2-b-be

64,10

Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler

 (1) s. Tablo IV/2-d

47.60

Sigorta Prim Bildirgeleri

 (1) s. Tablo IV/2-e

47,60

Aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler                                                       

 (1) s. Tablo IV/2-f

76,00