DUYURULAR
Darbe Girişimini Lanetliyoruz
"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" (15.07.2016) 15/07/2016 tarihinde meydana gelen, ülkemizin seçilmiş hükumetini, milletimizi..
Hayrettin GÜNGÖR'ün Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeliğine atanması
Sevgili Meslektaşımız, Belediyeler Birliği Genel SekreteriHayrettin GÜNGÖR,Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları Üyeliklerine Yapılan Atamalar..
Fikri ÖZKÖK'ün Sayıştay Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi
Sevgili eski MeslektaşımızSayıştay 1. Daire Üyesi Fikri ÖZKÖK Sayıştay yönetimden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Adem CEYLAN ın MYK Başkanlığına seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız Adem CEYLAN Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Yeni görevinde başarılar diler,..
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1-6 Eylül 2018 Tarihli ve 30527 Sayılı Resmî Gazete'de "  Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3)" yayımlanmıştır. Tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %22 olarak belirlenmiştir.

2- Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 6/7/2018 tarihli ve 10 sıra nolu Genelgesiyle 1/7/201831/12/2018 döneminde geçerli olmak üzere; Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları belirlenmiştir.

3- 6 Haziran 2018 Tarihli ve 30443 Sayılı Resmî Gazete'de " Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" yayımlanmıştır.

4-13 Ocak 2018 Tarihli ve 30300 Sayılı Resmî Gazete'de  memuriyet mahalli tanımına ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla yayımlanan 41 Seri Nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

5-29 Aralık 2017 Tarihli ve 30285 sayılı Resmî Gazete-Mükerrer'de "  Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile  1/1/2018 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarlarının tespit edilmiştir.

6- 11 Kasım 2017  Tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete'de  yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484 ile yeniden değerleme oranı 2017 yılı için % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiştir.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Damga Vergisi Kanununa Tabi Oran ve Miktarlar

DAMGA VERGİSİ KANUNUNA TABİ ORAN VE MİKTARLAR (01.01.2018-31.12.2018)

(62 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

Çeşidi

Kanuni Dayanağı

Oran/Tutar

 

İhale kanunlarına tâbi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen hertürlü ihale kararları

488 s. K. (1) s. Tablo II/2

Binde 5,69

 

Personele Yapılan Ödemeler (Aylık, ücret, yolluk, huzur hakkı, yemek, ikramiye, tazminat vb.)

488 s. K. (1) s. Tablo IV/1-b

Binde 7,59

 

Kira Mukavelenameleri

488 s. K.(1) s. Tablo I/A-2

Binde 1,89

 

Sözleşmeler

488 s. K.(1) s. Tablo I/A-1

Binde 9,48

 

Avans Makbuzları

488 s. K.(1) s.Tablo IV/1-a

Binde 9,48

 

Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri

488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-b-ba

58,80

 

Kurumlar Vergisi Beyannameleri

488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-b-bb

78,50

 

Katma Değer Vergisi Beyannameleri

488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-b-bc

38,80

 

Muhtasar Beyannameleri

488 s. K(1) s. Tablo IV/2-b-bd

38,80

 

Diğer VergiBeyannameleri (Damga V. Beyannameleri hariç)

488 s. K.(1) s. TabloIV/2-b-be

38,80

 

Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler

488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-d

28,90

 

Sigorta Prim Bildirgeleri

488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-e

28,90

 

Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için

488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-f

46,00

 

Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

488 s. K.(1) s. Tablo III/2-a

20,30

 

Bilânçolar

488 s. K.(1) s. Tablo III/2-b-ba

45,40

 

Gelir Tabloları ve İşletme Hesabı Özeti

488 s. K.(1) s. Tablo III/2-b-bb,bc

21,80

 

Not: Hesaplanan damga vergisi miktarlarında 10kuruşakadarki kesirler dikkate alınmaz.