DUYURULAR
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1-02 Temmuz 2020 Tarihli ve 31173 Sayılı Resmi Gazete'de " Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır.

2- 10 Haziran 2020 Tarihli ve 31151 Sayılı Resmi Gazete'de " Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 2646)" yayımlanmıştır.  Bu Yönetmelik, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsamıştır.

3- 09 Haziran 2020 Tarihli ve 31150 Sayılı Resmi Gazete'de " İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2626)" yayımlanmıştır.

4- 08 Nisan 2020 Tarihli ve 31093 Sayılı Resmi Gazete'de " Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır. 

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı KHK lerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı KHK lerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

11 Eylül 2014 Tarihli ve 29116 Sayılı Resmî Gazete (M)'de yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununda, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunununda, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunununda, 20/6/2012 tarihli ve 633l sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda, 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanununda, 492 sayılı Harçlar Kanununun da, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun da, 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanununda, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunununda, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunununda, 30/1/1950 tarihli ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunununda, 17/2/2010 tarihli ve 5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununda, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunununda, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununda, 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanununda, 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunununda, 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanununda, 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunununda, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunununda, 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunununda, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununda, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunununda, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununda, 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanununda ve diğer bazı kanun ve KHK'lerde değişiklikler yapılmıştır.
 

Söz konusu Kanuna ulaşmak için linki tıklayınız.

            İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

Diğer Güncel Haberler