DUYURULAR
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

 

1- 22 Nisan 2021 Tarihli ve 31462 Sayılı Resmi Gazete'de "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" yayımlanmıştır. 

2-03 Mart 2021 Tarihli ve 31412 Sayılı Resmi Gazetede " Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 67) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)" yayımlanmıştır.

3-15 Eylül 2020 Tarihli ve 31245 Sayılı Resmi Gazete'de " İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik" yayımlanmıştır. 

4-02 Temmuz 2020 Tarihli ve 31173 Sayılı Resmi Gazete'de " Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır.

5- 10 Haziran 2020 Tarihli ve 31151 Sayılı Resmi Gazete'de " Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 2646)" yayımlanmıştır.  Bu Yönetmelik, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsamıştır.

6- 09 Haziran 2020 Tarihli ve 31150 Sayılı Resmi Gazete'de " İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2626)" yayımlanmıştır.

 

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Parasal Limitleri

 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU PARASAL LİMİTLERİ

(26.01.2021 tarih ve 31376 sayılı RG’ de yayımlanan 2021/1 nolu Kamu İhale Tebliği)

Konusu

K. Dayanağı

31.01.2021 tarihine kadar

01.02.2021 - 31.01.2022

Eşik Değer

Mal ve Hizmet Alımları

8/b

2.964.217

3.709.717

Yapım İşleri

8/c

65.213.187

81.614.303

Açık İhale Usulü Kamu İhale Bülteni İlan Limiti (İhale tarihinden en az 40 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/a-1

2.964.217 veya üzeri

3.709.717 veya üzeri

Yapım İşleri

13/a-1

65.213.187 veya üzeri

81.614.303 veya üzeri

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Kamu İhale Bülteni Ön Yeterlilik İlan Limiti (Son başvuru tarihinden en az 14 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/a-2

2.964.217 veya üzeri

3.709.717 veya üzeri

Yapım İşleri

13/a-2

65.213.187 veya üzeri

81.614.303 veya üzeri

Pazarlık Usulü Kamu İhale Bülteni İlan Limiti (İhale tarihinden en az 25 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/a-3

2.964.217 veya üzeri

3.709.717 veya üzeri

Yapım İşleri

13/a-3

65.213.187 veya üzeri

81.614.303 veya üzeri

Yerel Gazete İlan Limiti (İhale tarihinden en az 7 gün önce en az iki yerel gazetede)

Mal veya Hizmet Alımları

13/b-1

194.033

242.832

Yapım İşleri

13/b-1

388.086

485.689

Kamu İhale Bülteni İlan Limiti (İhale tarihinden en az 14 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/b-2

194.033-388.086 arası

242.832-485.689 arası

Yapım İşleri

13/b-2

388.086-3.234.222 arası

485.689-4.047.628 arası

Kamu İhale Bülteni İlan Limiti (İhale tarihinden en az 21 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/b-3

388.086-2.964.217 arası

485.689-3.709.717 arası

Yapım İşleri

13/b-3

3.234.222-65.213.187 arası

4.047.628-81.614.303 arası

Doğrudan Temin Usulü ile Yapılacak Alımlar

Büyükşehir Sınır İçindeki İdareler

22/d

97.008

121.405

Diğer İdareler

22/d

32.316

40.443

Pazarlık Usulü ile Yapılacak Alımlar

 

21/f

301.228

404.732

İhalelerden Kesilecek Kamu İhale Kurumu Payı

(Sözleşme bedelinin onbinde beşi)

53/j-1

450.823

809.496

İş deneyimi olarak dikkate alınacak tutarlar.

62/h

250.201

449.259

KİK’e yapılacak

itirazen şikâyet başvuru bedelleri

1.281.438 TL ye kadar olanlarda

53/j-2

6.139

7.682

1.281.438 TL - 5.125.768 TL arasında olanlarda

12.284

15.373

5.125.768 TL- 38.443.271 TL arasında olanlarda

18.426

23.060

38.443.271 TL- ve üzeri olanlarda

24.571

30.750

*Söz konusu değerlere KDV dahil değildir.