DUYURULAR
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Yerelbilgi Sisteminin Kullanılmasına İlişkin Genelge
Yerelbilgi Sisteminin Kullanılmasına İlişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Genelgesi Genelgesi Yayımlanmıştır. Sistemehttps://formyerelbilgi.csb.gov.tradresinden..
Kontrolörler Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilme
Başkontrolör Gürsel YILMAZ Bakanlık Makamının Onayı ile Kontrolörler Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Hayırlı ve ugurlu..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1-24 Kasım 2022 Tarihli ve 32023 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile yeniden değerleme oranı 2022 yılı için  % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

2-25 Ağustos 2022 Tarihli ve 31934 Sayılı Resmî Gazetede "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı:?5987)"  yayımlanmıştır.

3-09 Ağustos 2022 Tarihli ve 31918 Sayılı Resmî Gazetede "Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır.

4-03 Ağustos 2022 Tarihli ve 31912 Sayılı Resmî Gazetede "Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 2022/1)" yayımlanmıştır.

5- 29 Temmuz 2022 Tarihli ve 31907 Sayılı Resmî Gazete'de "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği" yayımlanmıştır.

6- 26 Temmuz 2022 Tarihli ve 31904 sayılı Resmî Gazete “Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 55)" yayımlanmıştır.

 

 

 

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Parasal Limitleri

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU PARASAL LİMİTLERİ

(20.01.2021 tarih ve 31725 sayılı RG’ de yayımlanan 2022/1 nolu Kamu İhale Tebliği)

Konusu

K. Dayanağı

31.01.2022 tarihine kadar

01.02.2022 - 31.01.2023

Eşik Değer

Mal ve Hizmet Alımları

8/b

3.709.717

6.673.409

Yapım İşleri

8/c

81.614.303

146.815.969

Açık İhale Usulü Kamu İhale Bülteni İlan Limiti (İhale tarihinden en az 40 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/a-1

3.709.717 veya üzeri

6.673.409 veya üzeri

Yapım İşleri

13/a-1

81.614.303 veya üzeri

146.815.969 veya üzeri

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Kamu İhale Bülteni Ön Yeterlilik İlan Limiti (Son başvuru tarihinden en az 14 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/a-2

3.709.717 veya üzeri

6.673.409 veya üzeri

Yapım İşleri

13/a-2

81.614.303 veya üzeri

146.815.969 veya üzeri

Pazarlık Usulü Kamu İhale Bülteni İlan Limiti (İhale tarihinden en az 25 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/a-3

3.709.717 veya üzeri

6.673.409 veya üzeri

Yapım İşleri

13/a-3

81.614.303 veya üzeri

146.815.969 veya üzeri

Yerel Gazete İlan Limiti (İhale tarihinden en az 7 gün önce en az iki yerel gazetede)

Mal veya Hizmet Alımları

13/b-1

242.832

436.830

Yapım İşleri

13/b-1

485.689

873.705

Kamu İhale Bülteni İlan Limiti (İhale tarihinden en az 14 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/b-2

242.832-485.689 arası

436.830 - 873.705 arası

Yapım İşleri

13/b-2

485.689-4.047.628 arası

873.705 - 7.281.278 arası

Kamu İhale Bülteni İlan Limiti (İhale tarihinden en az 21 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/b-3

485.689-3.709.717 arası

873.705 - 6.673.409 arası

Yapım İşleri

13/b-3

4.047.628-81.614.303 arası

7.281.278 -146.815.969 arası

Doğrudan Temin Usulü ile Yapılacak Alımlar

Büyükşehir Sınır İçindeki İdareler

22/d

121.405

218.395

Diğer İdareler

22/d

40.443

72.752

Pazarlık Usulü ile Yapılacak Alımlar

 

21/f

404.732

728.072

İhalelerden Kesilecek Kamu İhale Kurumu Payı

(Sözleşme bedelinin onbinde beşi)

53/j-1

450.823

809.496

İş deneyimi olarak dikkate alınacak tutarlar.

62/h

250.201

449.259

KİK’e yapılacak

itirazen şikâyet başvuru bedelleri

2.305.178TL ye kadar olanlarda

53/j-2

7.682

13.819

2.305.178TL - 9.220.744 TL arasında olanlarda

15.373

27.654

9.220.744 TL- 69.155.600TL arasında olanlarda

23.060

41.482

69.155.600TL- ve üzeri olanlarda

30.750

55.316

*Söz konusu değerlere KDV dahil değildir.