DUYURULAR
Darbe Girişimini Lanetliyoruz
"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" (15.07.2016) 15/07/2016 tarihinde meydana gelen, ülkemizin seçilmiş hükumetini, milletimizi..
Hayrettin GÜNGÖR'ün Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeliğine atanması
Sevgili Meslektaşımız, Belediyeler Birliği Genel SekreteriHayrettin GÜNGÖR,Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları Üyeliklerine Yapılan Atamalar..
Fikri ÖZKÖK'ün Sayıştay Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi
Sevgili eski MeslektaşımızSayıştay 1. Daire Üyesi Fikri ÖZKÖK Sayıştay yönetimden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Adem CEYLAN ın MYK Başkanlığına seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız Adem CEYLAN Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Yeni görevinde başarılar diler,..
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1-6 Eylül 2018 Tarihli ve 30527 Sayılı Resmî Gazete'de "  Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3)" yayımlanmıştır. Tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %22 olarak belirlenmiştir.

2- Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 6/7/2018 tarihli ve 10 sıra nolu Genelgesiyle 1/7/201831/12/2018 döneminde geçerli olmak üzere; Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları belirlenmiştir.

3- 6 Haziran 2018 Tarihli ve 30443 Sayılı Resmî Gazete'de " Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" yayımlanmıştır.

4-13 Ocak 2018 Tarihli ve 30300 Sayılı Resmî Gazete'de  memuriyet mahalli tanımına ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla yayımlanan 41 Seri Nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

5-29 Aralık 2017 Tarihli ve 30285 sayılı Resmî Gazete-Mükerrer'de "  Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile  1/1/2018 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarlarının tespit edilmiştir.

6- 11 Kasım 2017  Tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete'de  yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484 ile yeniden değerleme oranı 2017 yılı için % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiştir.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Parasal Limitleri

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU PARASAL LİMİTLERİ

(19.01.2018 tarih ve 30306 sayılı RG’ de yayımlanan 2018/1 nolu Kamu İhale Tebliği)

Konusu

K.Dayanağı

01.02.2017 - 31.01.2018

01.02.2018 - 31.12.2019

Eşik Değer

Mal ve Hizmet Alımları

8/b

1.789.213

2.066.004

Yapım İşleri

8/c

39.362.920

45.452.363

Açık İhale Usulü Kamu İhale Bülteni İlan

Limiti (İhale tarihinden en az 40 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/a-1

1.789.213 veya üzeri

2.066.004 veya üzeri

Yapım İşleri

13/a-1

39.362.920 veya üzeri

45.452.363 veya üzeri

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Kamu

İhale Bülteni Ön Yeterlilik İlan Limiti

(Son başvuru tarihinden en az 14 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/a-2

1.789.213 veya üzeri

2.066.004 veya üzeri

Yapım İşleri

13/a-2

39.362.920 veya üzeri

45.452.363 veya üzeri

Pazarlık Usulü Kamu İhale Bülteni İlan Limiti (İhale tarihinden en az 25 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/a-3

1.789.213 veya üzeri

2.066.004 veya üzeri

Yapım İşleri

13/a-3

39.362.920 veya üzeri

45.452.363 veya üzeri

Yerel Gazete İlan Limiti (İhale tarihinden en az 7 günönce en az iki yerel gazetede)

Mal veya Hizmet Alımları

13/b-1

117.120

135.238

Yapım İşleri

13/b-1

234.251

270.489

Kamu İhale Bülteni İlan Limiti

(İhale tarihinden en az 14 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/b-2

117,120-234.251 arası

135.238-270.489 arası

Yapım İşleri

13/b-2

234.251-1.952.189 arası

270.489-2.254.192 arası

Kamu İhale Bülteni İlan Limiti

(İhale tarihinden en az 21 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/b-3

234.251-1.789.213 arası

270.489-2.066.004 arası

Yapım İşleri

13/b-3

1.952.189-39.362.920 arası

2.254.192-45.452.363 arası

Doğrudan Temin Usulü ile Yapılacak Alımlar

Büyükşehir Sınır İçindeki İdareler

22/d

58.555

67.613

Diğer İdareler

22/d

19.507

22.524

Pazarlık Usulü ile Yapılacak Alımlar

21/f

195.205

225.403

İhalelerden Kesilecek Kamu İhale Kurumu Payı

(Sözleşme bedelinin onbinde beşi)

53/j-1

390.425

450.823

İş deneyimi olarak dikkate alınacak tutarlar.

62/h

216.681

250.201

KİK’ na yapılacak itirazen şikâyet

başvuru bedelleri

Madde 53/j-2

713.655 TL ye kadar olanlarda

3.707

4.280

713.655 TL -2.854.626 TL arasında olanlarda

7.415

8.562

2.854.626 TL- 21.409.697 TL arasında olanlarda

11.123

12.843

21.409.697 TL- ve üzeri olanlarda

14.832

17.126

*Söz konusu değerlere KDV dahil değildir.