DUYURULAR
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1-15 Eylül 2020 Tarihli ve 31245 Sayılı Resmi Gazete'de " İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik" yayımlanmıştır. 

2-02 Temmuz 2020 Tarihli ve 31173 Sayılı Resmi Gazete'de " Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır.

3- 10 Haziran 2020 Tarihli ve 31151 Sayılı Resmi Gazete'de " Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 2646)" yayımlanmıştır.  Bu Yönetmelik, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsamıştır.

4- 09 Haziran 2020 Tarihli ve 31150 Sayılı Resmi Gazete'de " İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2626)" yayımlanmıştır.

5- 08 Nisan 2020 Tarihli ve 31093 Sayılı Resmi Gazete'de " Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır. 

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Parasal Limitleri

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU PARASAL LİMİTLERİ

(29.01.2020 tarih ve 31023 sayılı RG’ de yayımlanan 2020/1 nolu Kamu İhale Tebliği)

Konusu

K.Dayanağı

31.01.2020 tarihine kadar

01.02.2020 - 31.01.2021

Eşik Değer

Mal ve Hizmet Alımları

8/b

2.761.007

2.964.217

Yapım İşleri

8/c

60.742.537

65.213.187

Açık İhale Usulü Kamu İhale Bülteni İlan Limiti (İhale tarihinden en az 40 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/a-1

2.761.007 veya üzeri

2.964.217 veya üzeri

Yapım İşleri

13/a-1

60.742.537 veya üzeri

65.213.187 veya üzeri

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Kamu İhale Bülteni Ön Yeterlilik İlan Limiti (Son başvuru tarihinden en az 14 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/a-2

2.761.007 veya üzeri

2.964.217 veya üzeri

Yapım İşleri

13/a-2

60.742.537 veya üzeri

65.213.187 veya üzeri

Pazarlık Usulü Kamu İhale Bülteni İlan Limiti (İhale tarihinden en az 25 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/a-3

2.761.007 veya üzeri

2.964.217 veya üzeri

Yapım İşleri

13/a-3

60.742.537 veya üzeri

65.213.187 veya üzeri

Yerel Gazete İlan Limiti (İhale tarihinden en az 7 gün önce en az iki yerel gazetede)

Mal veya Hizmet Alımları

13/b-1

180.732

194.033

Yapım İşleri

13/b-1

361.481

388.086

Kamu İhale Bülteni İlan Limiti (İhale tarihinden en az 14 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/b-2

180.732-361.481 arası

194.033-388.086 arası

Yapım İşleri

13/b-2

361.481-3.012.502 arası

388.086-3.234.222 arası

Kamu İhale Bülteni İlan Limiti (İhale tarihinden en az 21 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/b-3

361.481-2.761.007 arası

388.086-2.964.217 arası

Yapım İşleri

13/b-3

3.012.502-60.742.537 arası

3.234.222-65.213.187 arası

Doğrudan Temin Usulü ile Yapılacak Alımlar

Büyükşehir Sınır İçindeki İdareler

22/d

90.358

97.008

Diğer İdareler

22/d

30.101

32.316

Pazarlık Usulü ile Yapılacak Alımlar

21/f

225.403

301.228

İhalelerden Kesilecek Kamu İhale Kurumu Payı (Sözleşme bedelinin onbinde beşi)

53/j-1

450.823

602.479

İş deneyimi olarak dikkate alınacak tutarlar.

62/h

250.201

334.368

KİK’e yapılacak

itirazen şikâyet
başvuru bedelleri

1.023.922 TL ye kadar olanlarda

53/j-2

5.719

6.139

1.023.922 TL - 4.095.700 TL arasında olanlarda

11.442

12.284

4.095.700 TL- 30.717.756 TL arasında olanlarda

17.163

18.426

30.717.756  TL- ve üzeri olanlarda

22.887

24.571

*Söz konusu değerlere KDV dahil değildir.