DUYURULAR
Adem CEYLAN ın MYK Başkanlığına seçilmesi

Sevgili Meslektaşımız Adem CEYLAN Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına..

Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması

Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır.

Bu kişilere..

Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1-18 Kasım 2015 Tarihli ve 29536 Sayılı Resmî Gazete'de; " Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile " Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği" yayımlanmıştır.

2-14 Kasım 2015 Tarihli ve 29532 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan"  Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin geçici 6 ncı maddesinde yer alan “1/1/2016” ibaresi “1/1/2017” olarak değiştirilmiştir.

3-10 Kasım 2015 Tarihli ve 29528 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457)"  ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca “Yeniden değerleme oranı, 2015 yılı için % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiştir.

4-2 Şubat 2015 Tarihli ve 29255 Sayılı Resmî Gazete'de Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

5-1 Şubat 2015 Tarihli ve 29254 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdareleri Tarafından Afet ve Acil Durumlar ile Sivil Savunmaya İlişkin Yatırımlara Ayrılan Bütçeden Yapılacak Harcamalara Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

6-29 Ocak 2015 Tarihli ve 29251 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu İhale Tebliği (No: 2015/1) ile 1/2/2015 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler belirlenmiştir.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Parasal Limitleri

 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU PARASAL LİMİTLERİ

(29.01.2016 tarih ve 29608 sayılı RG’ de yayımlanan 2016/1 nolu Kamu İhale Tebliği)

Konusu

K.Dayanağı

01.02.2015 - 31.01.2016

01.02.2015 - 31.01.2016

Eşik Değer

Mal ve Hizmet Alımları

8/b

1.539.538

1.627.445

Yapım İşleri

8/c

33.870.025

35.804.003

Açık İhale Usulü Kamu İhale Bülteni İlan

Limiti (İhale tarihinden en az 40 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/a-1

1.539.538 veya üzeri

1.627.445 veya üzeri

Yapım İşleri

13/a-1

33.870.025 veya üzeri

35.804.003 veya üzeri

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Kamu

İhale Bülteni Ön Yeterlilik İlan Limiti

(Son başvuru tarihinden en az 14 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/a-2

1.539.538 veya üzeri

1.627.445 veya üzeri

Yapım İşleri

13/a-2

33.870.025 veya üzeri

35.804.003 veya üzeri

Pazarlık Usulü Kamu İhale Bülteni İlan Limiti (İhale tarihinden en az 25 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/a-3

1.539.538 veya üzeri

1.627.445 veya üzeri

Yapım İşleri

13/a-3

33.870.025 veya üzeri

35.804.003 veya üzeri

Yerel Gazete İlan Limiti (İhale tarihinden en az 7 günönce en az iki yerel gazetede)

Mal veya Hizmet Alımları

13/b-1

100.777

106.531

Yapım İşleri

13/b-1

201.563

213.072

Kamu İhale Bülteni İlan Limiti

(İhale tarihinden en az 14 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/b-2

100.777-201.563 arası

106.531-213.072 arası

Yapım İşleri

13/b-2

201.563-1.679.772 arası

213.072-1.775.686 arası

Kamu İhale Bülteni İlan Limiti

(İhale tarihinden en az 21 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/b-3

201.563-1.539.538 arası

213.072-1.627.445 arası

Yapım İşleri

13/b-3

1.679.772-33.870.025 arası

1.775.686-35.804.003 arası

Doğrudan Temin Usulü ile Yapılacak Alımlar

Büyükşehir Sınır İçindeki İdareler

22/d

50.385

53.261

Diğer İdareler

22/d

16.786

17.744

Pazarlık Usulü ile Yapılacak Alımlar

21/f

167.966

177.556

İhalelerden Kesilecek Kamu İhale Kurumu Payı

(Sözleşme bedelinin onbinde beşi)

53/j-1

335.944

355.126

İş deneyimi olarak dikkate alınacak tutarlar.

62/h

186.445

197.041

KİK’ na yapılacak itirazen şikâyet

başvuru bedelleri

Madde 53/j-2

562.165 TL ye kadar olanlarda

3.190

3.372

562.165 TL -2.248.663 TL arasında olanlarda

6.381

6.745

2.248.663 TL- 16.864.973 TL arasında olanlarda

9.572

10.118

16.864.973 TL- ve üzeri olanlarda

12.763

13.491

*Söz konusu değerlere KDV dahil değildir.