DUYURULAR
Darbe Girişimini Lanetliyoruz
"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" (15.07.2016) 15/07/2016 tarihinde meydana gelen, ülkemizin seçilmiş hükumetini, milletimizi..
Hayrettin GÜNGÖR'ün Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Müsteşar Yardımcısı olarak görevlendirilmesi
Sevgili Meslektaşımız Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin GÜNGÖR Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na Müsteşar..
Fikri ÖZKÖK'ün Sayıştay Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi
Sevgili eski MeslektaşımızSayıştay 1. Daire Üyesi Fikri ÖZKÖK Sayıştay yönetimden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Adem CEYLAN ın MYK Başkanlığına seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız Adem CEYLAN Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Yeni görevinde başarılar diler,..
Saim İLÇİOĞLU nun Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğüne atanması
Sevgili eski meslektalımız Saim İLÇİOĞLU Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğüne Genel Müdür olarak atanmıştır...
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?
1-05.01.2017 tarihinde Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge yayımlanmıştır.
2-8 Aralık 2016 Tarihli ve 29912 Sayılı Resmî Gazete'de "Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştır.
3-8 Aralık 2016 Tarihli ve 29912 Sayılı Resmî Gazete'de "Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği" yayınlanmıştır. 
4-11 Kasım 2016 Tarihli ve 29885 Sayılı Resmî Gazete'de 474 Sıra No Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  ile yeniden değerleme oranı 2016 yılı için % 3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilmiştir.
5-25 Ağustos 2016 Tarihli ve 29812 Sayılı Resmî Gazete'de Emlak Vergisi Kanunu (Seri No: 68) Genel Tebliği yayınlanmıştır. Tebliğ ile emlak vergisine esas olmak üzere 2017 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerine ilişkin tutarlar  bu Tebliğ ekinde belirtilmiştir.
6-27.05.2016 tarihli ve  29724 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de  yeni "Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği" yayımlanmış, Bu Yönetmeliğin bütçenin hazırlanmasına ilişkin hükümleri yayımı tarihinde, diğer hükümleri ise 1/1/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
7-2 Şubat 2015 Tarihli ve 29255 Sayılı Resmî Gazete'de Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.
8-1 Şubat 2015 Tarihli ve 29254 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdareleri Tarafından Afet ve Acil Durumlar ile Sivil Savunmaya İlişkin Yatırımlara Ayrılan Bütçeden Yapılacak Harcamalara Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.
 
Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Parasal Limitleri

 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU PARASAL LİMİTLERİ

(29.01.2016 tarih ve 29608 sayılı RG’ de yayımlanan 2016/1 nolu Kamu İhale Tebliği)

Konusu

K.Dayanağı

01.02.2015 - 31.01.2016

01.02.2015 - 31.01.2016

Eşik Değer

Mal ve Hizmet Alımları

8/b

1.539.538

1.627.445

Yapım İşleri

8/c

33.870.025

35.804.003

Açık İhale Usulü Kamu İhale Bülteni İlan

Limiti (İhale tarihinden en az 40 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/a-1

1.539.538 veya üzeri

1.627.445 veya üzeri

Yapım İşleri

13/a-1

33.870.025 veya üzeri

35.804.003 veya üzeri

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Kamu

İhale Bülteni Ön Yeterlilik İlan Limiti

(Son başvuru tarihinden en az 14 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/a-2

1.539.538 veya üzeri

1.627.445 veya üzeri

Yapım İşleri

13/a-2

33.870.025 veya üzeri

35.804.003 veya üzeri

Pazarlık Usulü Kamu İhale Bülteni İlan Limiti (İhale tarihinden en az 25 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/a-3

1.539.538 veya üzeri

1.627.445 veya üzeri

Yapım İşleri

13/a-3

33.870.025 veya üzeri

35.804.003 veya üzeri

Yerel Gazete İlan Limiti (İhale tarihinden en az 7 günönce en az iki yerel gazetede)

Mal veya Hizmet Alımları

13/b-1

100.777

106.531

Yapım İşleri

13/b-1

201.563

213.072

Kamu İhale Bülteni İlan Limiti

(İhale tarihinden en az 14 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/b-2

100.777-201.563 arası

106.531-213.072 arası

Yapım İşleri

13/b-2

201.563-1.679.772 arası

213.072-1.775.686 arası

Kamu İhale Bülteni İlan Limiti

(İhale tarihinden en az 21 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/b-3

201.563-1.539.538 arası

213.072-1.627.445 arası

Yapım İşleri

13/b-3

1.679.772-33.870.025 arası

1.775.686-35.804.003 arası

Doğrudan Temin Usulü ile Yapılacak Alımlar

Büyükşehir Sınır İçindeki İdareler

22/d

50.385

53.261

Diğer İdareler

22/d

16.786

17.744

Pazarlık Usulü ile Yapılacak Alımlar

21/f

167.966

177.556

İhalelerden Kesilecek Kamu İhale Kurumu Payı

(Sözleşme bedelinin onbinde beşi)

53/j-1

335.944

355.126

İş deneyimi olarak dikkate alınacak tutarlar.

62/h

186.445

197.041

KİK’ na yapılacak itirazen şikâyet

başvuru bedelleri

Madde 53/j-2

562.165 TL ye kadar olanlarda

3.190

3.372

562.165 TL -2.248.663 TL arasında olanlarda

6.381

6.745

2.248.663 TL- 16.864.973 TL arasında olanlarda

9.572

10.118

16.864.973 TL- ve üzeri olanlarda

12.763

13.491

*Söz konusu değerlere KDV dahil değildir.