DUYURULAR
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması

Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır.

Bu kişilere..

Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1-18 Kasım 2015 Tarihli ve 29536 Sayılı Resmî Gazete'de; " Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile " Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği" yayımlanmıştır.

2-14 Kasım 2015 Tarihli ve 29532 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan"  Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin geçici 6 ncı maddesinde yer alan “1/1/2016” ibaresi “1/1/2017” olarak değiştirilmiştir.

3-10 Kasım 2015 Tarihli ve 29528 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457)"  ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca “Yeniden değerleme oranı, 2015 yılı için % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiştir.

4-2 Şubat 2015 Tarihli ve 29255 Sayılı Resmî Gazete'de Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

5-1 Şubat 2015 Tarihli ve 29254 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdareleri Tarafından Afet ve Acil Durumlar ile Sivil Savunmaya İlişkin Yatırımlara Ayrılan Bütçeden Yapılacak Harcamalara Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

6-29 Ocak 2015 Tarihli ve 29251 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu İhale Tebliği (No: 2015/1) ile 1/2/2015 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler belirlenmiştir.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Parasal Limitleri

4734SAYILIKAMUİHALEKANUNUPARASALLİMİTLERİ

(29.01.2015tarihve29251sayılıRG’deyayımlanan2015/1noluKamuİhaleTebliği)

Konusu

K.Dayanağı

01.02.2014 - 31.01.2015

01.02.2015 - 31.01.2016

EşikDeğer

MalveHizmetAlımları

8/b

1.447.479

1.539.538

Yapımİşleri

8/c

31.844.702

33.870.025

AçıkİhaleUsulüKamuİhaleBülteniİlanLimiti(İhaletarihindenenaz40günönce)

MalveyaHizmetAlımları

13/a-1

1.447.479 veya üzeri

1.539.538 veya üzeri

Yapımİşleri

13/a-1

31.844.702 veya üzeri

33.870.025 veya üzeri

BelliİsteklilerArasındaİhaleUsulüKamuİhaleBülteniÖnYeterlilikİlanLimiti(Sonbaşvurutarihindenenaz14günönce)

MalveyaHizmetAlımları

13/a-2

1.447.479 veya üzeri

1.539.538 veya üzeri

Yapımİşleri

13/a-2

31.844.702 veya üzeri

33.870.025 veya üzeri

PazarlıkUsulüKamuİhaleBülteniİlanLimiti(İhaletarihindenenaz25günönce)

MalveyaHizmetAlımları

13/a-3

1.447.479 veya üzeri

1.539.538 veya üzeri

Yapımİşleri

13/a-3

31.844.702 veya üzeri

33.870.025 veya üzeri

YerelGazeteİlanLimiti(İhaletarihindenenaz7günönceenazikiyerelgazetede)

MalveyaHizmetAlımları

13/b-1

94.751

100.777

Yapımİşleri

13/b-1

189.511

201.563

KamuİhaleBülteniİlanLimiti(İhaletarihin-denenaz14günönce)

MalveyaHizmetAlımları

13/b-2

94.751-189.511 arası

100.777-201.563 arası

Yapımİşleri

13/b-2

189.511-1.579.327 arası

201.563-1.679.772 arası

KamuİhaleBülteniİlanLimiti(İhaletarihin-denenaz21günönce)

MalveyaHizmetAlımları

13/b-3

189.511-1.447.479 arası

201.563-1.539.538 arası

Yapımİşleri

13/b-3

1.579.327-31.844.702 arası

1.679.772-33.870.025 arası

DoğrudanTeminUsulüileYapılacakAlımlar

BüyükşehirSınırİçindekiİdareler

22/d

47.373

50.385

Diğerİdareler

22/d

15.783

16.786

PazarlıkUsulüileYapılacakAlımlar

21/f

157.923

167.966

İhalelerdenKesilecekKamuİhaleKurumuPayı

(Sözleşmebedelininonbindebeşi)

53/j-1

315.856

335.944

KİK’ na yapılacak itirazen şikâyet başvuru bedelleri 53/j-2

531.800 TLyekadarolanlarda

3.000

3.190

531.800 TL -2.127.200 TL arasında olanlarda

6.000

6.381

2.127.200 TL- 15.954.000 TL arasında olanlarda

9.000

9.572

15.954.000 TL- ve üzeri olanlarda

12.000

12.763

*SözkonusudeğerlereKDVdahildeğildir.