DUYURULAR
Darbe Girişimini Lanetliyoruz
"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" (15.07.2016) 15/07/2016 tarihinde meydana gelen, ülkemizin seçilmiş hükumetini, milletimizi..
Hayrettin GÜNGÖR'ün Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız, Belediyeler Birliği Genel SekreteriHayrettin GÜNGÖR,Mahalli İdareler Genel seçimsonuçlarına göreKahramanmaraş..
Fikri ÖZKÖK'ün Sayıştay Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi
Sevgili eski MeslektaşımızSayıştay 1. Daire Üyesi Fikri ÖZKÖK Sayıştay yönetimden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Adem CEYLAN ın MYK Başkanlığına seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız Adem CEYLAN Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Yeni görevinde başarılar diler,..
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

  1- 15 Ocak 2020 Tarihli ve 31009 Sayılı Resmi Gazete'de " Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)" yayımlanmıştır.

 

   2- 30 Aralık 2019 Tarihli ve 30994 Sayılı Resmi Gazete'de "6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %1,6 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1947)Yayımlanmıştır.

 

    3- 30 Aralık 2019 Tarihli ve 30994 Sayılı Resmi Gazete'de " Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 5) " Yayımlanmıştır. Tebliğ ile 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık %19 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %15 olarak belirlenmiştir.

 

    4- 31 Aralık 2019 Tarihli ve 30995 Sayılı Resmi Gazete'de " 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2020 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ  " Yayımlanmıştır. Tebliği ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 . maddesi uyarınca 1/1/2020 ile 31/12/2020 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları  belirlenmiştir.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Parasal Limitleri

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU PARASAL LİMİTLERİ

(25.01.2019 tarih ve 30666 sayılı RG’ de yayımlanan 2019/1 nolu Kamu İhale Tebliği)

Konusu

K.Dayanağı

31/1/2019 tarihine kadar

01.02.2019 - 31.01.2020

Eşik Değer

Mal ve Hizmet Alımları

8/b

2.066.004

2.761.007

Yapım İşleri

8/c

45.452.363

60.742.537

Açık İhale Usulü Kamu İhale Bülteni İlan

Limiti (İhale tarihinden en az 40 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/a-1

2.066.004 veya üzeri

2.761.007 veya üzeri

Yapım İşleri

13/a-1

45.452.363 veya üzeri

60.742.537 veya üzeri

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Kamu

İhale Bülteni Ön Yeterlilik İlan Limiti

(Son başvuru tarihinden en az 14 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/a-2

2.066.004 veya üzeri

2.761.007 veya üzeri

Yapım İşleri

13/a-2

45.452.363 veya üzeri

60.742.537 veya üzeri

Pazarlık Usulü Kamu İhale Bülteni İlan Limiti (İhale tarihinden en az 25 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/a-3

2.066.004 veya üzeri

2.761.007 veya üzeri

Yapım İşleri

13/a-3

45.452.363 veya üzeri

60.742.537 veya üzeri

Yerel Gazete İlan Limiti (İhale tarihinden en az 7 günönce en az iki yerel gazetede)

Mal veya Hizmet Alımları

13/b-1

135.238

180.732

Yapım İşleri

13/b-1

270.489

361.481

Kamu İhale Bülteni İlan Limiti

(İhale tarihinden en az 14 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/b-2

135.238-270.489 arası

180.732-361.481 arası

Yapım İşleri

13/b-2

270.489-2.254.192 arası

361.481-3.012.502 arası

Kamu İhale Bülteni İlan Limiti

(İhale tarihinden en az 21 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/b-3

270.489-2.066.004 arası

361.481-2.761.007 arası

Yapım İşleri

13/b-3

2.254.192-45.452.363 arası

3.012.502-60.742.537 arası

Doğrudan Temin Usulü ile Yapılacak Alımlar

Büyükşehir Sınır İçindeki İdareler

22/d

67.613

90.358

Diğer İdareler

22/d

22.524

30.101

Pazarlık Usulü ile Yapılacak Alımlar

21/f

225.403

301.228

İhalelerden Kesilecek Kamu İhale Kurumu Payı

(Sözleşme bedelinin onbinde beşi)

53/j-1

450.823

602.479

İş deneyimi olarak dikkate alınacak tutarlar.

62/h

250.201

334.368

KİK’ na yapılacak itirazen şikâyet

başvuru bedelleri

Madde 53/j-2

953.728 TL ye kadar olanlarda

4.280

5.719

953.728 TL -3.814.922 TL arasında olanlarda

8.562

11.442

3.814.922 TL- 28.611.919 TL arasında olanlarda

12.843

17.163

28.611.919 TL- ve üzeri olanlarda

17.126

22.887

*Söz konusu değerlere KDV dahil değildir.