DUYURULAR
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1-02 Temmuz 2020 Tarihli ve 31173 Sayılı Resmi Gazete'de " Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır.

2- 10 Haziran 2020 Tarihli ve 31151 Sayılı Resmi Gazete'de " Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 2646)" yayımlanmıştır.  Bu Yönetmelik, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsamıştır.

3- 09 Haziran 2020 Tarihli ve 31150 Sayılı Resmi Gazete'de " İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2626)" yayımlanmıştır.

4- 08 Nisan 2020 Tarihli ve 31093 Sayılı Resmi Gazete'de " Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır. 

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğ

Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğ

17 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28470
 

TEBLİĞ
 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞINDA KULLANILAN TERMİNALLERE
İLİŞKİN TAVAN ÜCRET TARİFELERİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 65)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 7 nci, 28 inci ve 34 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) Karayolu yolcu terminal işletmeciliği yapmaya yetkili olan T1 ve T2 yetki belgesi sahibi işletmecilerin, terminallerden çıkış yapan taşıtlar ile terminal alanı içerisinde bulunan otoparklarını kullanan taşıtlardan alacakları ücretlere esas teşkil eden tavan ücret tarifeleri; 31/12/2013 tarihine kadar uygulanmak üzere Bakanlıkça belirlenmiş olup EK-1’de yer almaktadır.

(2) EK-1’de yer alan tavan ücret tarifeleri terminalin bulunduğu yerleşim yerinin nüfusu esas alınarak uygulanır. Buna göre terminal işletmecileri:

a) Merkez nüfusu 50.000 ve altında olan yerlerde tavan ücretlerinin % 40’ını,

b) Merkez nüfusu 50.001-150.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin % 50’sini,

c) Merkez nüfusu 150.001-300.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin % 60’ını,

ç) Merkez nüfusu 300.001-500.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin % 65’ini,

d) Merkez nüfusu 500.001-1.000.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin % 70’ini,

e) Merkez nüfusu 1.000.001-2.000.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin % 80’ini,

f) Merkez nüfusu 2.000.001-3.000.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin % 85’ini,

g) Merkez nüfusu 3.000.001- 4.000.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin % 90’ını,

ğ) Merkez nüfusu 4.000.001 ve yukarı olan yerlerde tavan ücretlerini,

aşmamak kaydıyla kendi ücret tarifelerini belirlerler.

(3) İkinci fıkradaki oranlar esas alınarak belirlenecek ücret tarifesinin, uygulanmakta olan ücret tarifelerinin üzerinde olması halinde işletmeciler; mevcut ücret tarifelerini uygulayabilirler.

(4) Uyguladıkları ücret tarifeleri bu Tebliğe uymayan terminal işletmecileri, bu Tebliğin yayımından itibaren Bakanlığa başvurarak en geç yirmi gün içerisinde her türlü iş ve işlemlerini tamamlayarak bu Tebliğe uygun ücret tarifelerini alır ve uygularlar.

(5) Bu Tebliğ ile belirlenen tavan ücret tarifelerine Katma Değer Vergisi dahildir.

(6) Terminal işletmecileri, bu ücret tarifelerini, herkesin kolayca görebileceği şekilde terminal ve otopark girişlerine asmak suretiyle ilan ederler.

(7) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin ücret tarifelerine ilişkin hükümleri uygulanır.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.
 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/11/20121117-14-1.doc

Diğer Güncel Haberler