DUYURULAR
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1-02 Temmuz 2020 Tarihli ve 31173 Sayılı Resmi Gazete'de " Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır.

2- 10 Haziran 2020 Tarihli ve 31151 Sayılı Resmi Gazete'de " Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 2646)" yayımlanmıştır.  Bu Yönetmelik, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsamıştır.

3- 09 Haziran 2020 Tarihli ve 31150 Sayılı Resmi Gazete'de " İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2626)" yayımlanmıştır.

4- 08 Nisan 2020 Tarihli ve 31093 Sayılı Resmi Gazete'de " Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır. 

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Bazı alanların Turizm Merkezi olarak ilanı

Bazı alanların Turizm Merkezi olarak ilanı

23 Ekim 2011 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28093
 
BAKANLAR KURULU KARARI
 
             Karar Sayısı : 2011/2295

             Bazı alanların Turizm Merkezi olarak ilanı ve İzmir Çeşme Reisdere Turizm Merkezi ile Aydın Didim Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin sınırlarının değiştirilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifi üzerine, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 3 üncü maddesi ile 16/4/2004 tarihli ve 2004/7253 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yöretmelik hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/9/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

 

26/9/2011 TARİHLİ VE 2011/2295 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

KARAR

MADDE 1 – (1) Ekli (I) sayılı liste ve krokilerde sınırları belirlenen alanlar turizm merkezi olarak tespit ve ilan olunmuştur.

MADDE 2 – (1) İzmir Çeşme Reisdere Turizm Merkezinin sınırları ekli (II) sayılı krokide gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Aydın Didim Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin sınırları ekli (III) sayılı krokide gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

26/9/2011 TARİHLİ VE 2011/2295 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

(I) SAYILI LİSTE VE KROKİLER

1 - Isparta Merkez Gülpark Turizm Merkezi

2 - Samsun 19 Mayıs Turizm Merkezi

3 - Şanlıurfa Dağeteği Turizm Merkezi

Ekleri için tıklayınız..

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/10/20111023-13-1.pdf

 

Diğer Güncel Haberler