DUYURULAR
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1-02 Temmuz 2020 Tarihli ve 31173 Sayılı Resmi Gazete'de " Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır.

2- 10 Haziran 2020 Tarihli ve 31151 Sayılı Resmi Gazete'de " Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 2646)" yayımlanmıştır.  Bu Yönetmelik, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsamıştır.

3- 09 Haziran 2020 Tarihli ve 31150 Sayılı Resmi Gazete'de " İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2626)" yayımlanmıştır.

4- 08 Nisan 2020 Tarihli ve 31093 Sayılı Resmi Gazete'de " Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır. 

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Bazı Alanların Turizm Merkezi Olarak İlanı Hakkında Karar

Bazı Alanların Turizm Merkezi Olarak İlanı Hakkında Karar

25 Mart 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28244
 
BAKANLAR KURULU KARARI
 
             Karar Sayısı : 2012/2901

             Bazı alanların Turizm Merkezi olarak ilanı hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığının 7/2/2012 tarihli ve 29214 sayılı yazısı üzerine, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 3 üncü maddesi ile 16/4/2004 tarihli ve 2004/7253 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/3/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 
 


5/3/2012 TARİHLİ VE 2012/2901 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) Ekli (I) sayılı liste ve krokilerde sınırları belirlenen alanlar turizm merkezi olarak tespit ve ilan olunmuştur.

MADDE 2 – (1) Aksaray Hasan Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinin sınırları ekli (II) sayılı krokide gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Muğla Milas Bodrum Tuzla Gölü Güneyi Turizm Merkezinin ismi "Muğla Milas Bodrum Tuzla Gölü Turizm Merkezi" şeklinde değiştirilmiştir.

(2) Muğla Milas Bodrum Tuzla Gölü Turizm Merkezinin sınırları ekli (III) sayılı krokide gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

MADDE 4 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

(I) SAYILI LİSTE VE KROKİLER

1- Antalya Alanya Baltepe Turizm Merkezi

2- Antalya Alanya Kargıcak Turizm Merkezi

3- Antalya Alanya Mahmutlar Gökçebelen Turizm Merkezi

4- Antalya Alanya Okurcalar Ortaören Turizm Merkezi

5- Antalya Alanya Türkler Akyar Turizm Merkezi

6- Kütahya Emet Günlüce Dereli Termal Turizm Merkezi

Haritalar için tıklayınız.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120325-6-1.pdf

Diğer Güncel Haberler