DUYURULAR
Darbe Girişimini Lanetliyoruz
"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" (15.07.2016) 15/07/2016 tarihinde meydana gelen, ülkemizin seçilmiş hükumetini, milletimizi..
Hayrettin GÜNGÖR'ün Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeliğine atanması
Sevgili Meslektaşımız, Belediyeler Birliği Genel SekreteriHayrettin GÜNGÖR,Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları Üyeliklerine Yapılan Atamalar..
Fikri ÖZKÖK'ün Sayıştay Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi
Sevgili eski MeslektaşımızSayıştay 1. Daire Üyesi Fikri ÖZKÖK Sayıştay yönetimden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Adem CEYLAN ın MYK Başkanlığına seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız Adem CEYLAN Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Yeni görevinde başarılar diler,..
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

  1- 26 Ocak 2019 Tarihli ve 30667 Sayılı Resmî Gazete'de " Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 62) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)" yayımlanmıştır.

  2-15 Ocak 2019 Tarihli ve 30656 Sayılı Resmî Gazete'de " Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)" yayımlanmıştır. 

  3-Hazine ve Maliye Bakanlığınca 10.01.2019 tarihli 2019 Yılı Ocak Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge yayımlanmıştır.

  4-10 Ocak 2019 Tarihli ve 30651 Sayılı Resmî Gazete'de " Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (No: 2019-1)" yayımlanmıştır. 

  5- 31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 Sayılı Resmî Gazete - 3. Mükerrer'de yayımlanan " Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51)" ile 1/1/2019 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları tespit edilmiştir.

  6- 30 Kasım 2018 Tarihli ve 30611 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan " Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)"  ile 2018 yılı için  yeniden değerleme oranı  % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir.

  7- 6 Eylül 2018 Tarihli ve 30527 Sayılı Resmî Gazete'de "  Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3)" yayımlanmıştır. Tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %22 olarak belirlenmiştir.

   8- 6 Haziran 2018 Tarihli ve 30443 Sayılı Resmî Gazete'de " Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" yayımlanmıştır.

   9-13 Ocak 2018 Tarihli ve 30300 Sayılı Resmî Gazete'de  memuriyet mahalli tanımına ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla yayımlanan 41 Seri Nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

BÜMKO'nun Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesine İlişkin Usul ve Esasların Uygulanmasına ilişkin duyurusu

BÜMKO'nun Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesine İlişkin Usul ve Esasların Uygulanmasına ilişkin duyurusu

DUYURU
Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi ile
Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde Bakanlığımız tarafından
gerçekleştirilen Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı sonuçlarına göre 352 aday
idarelerin strateji geliştirme birimlerine yerleştirilmiş bulunmaktadır.
Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine göre uzman yardımcılarının
göreve başladıkları tarihten itibaren 6 ay içinde en az 120 saat süreyle idareleri tarafından görev
alanlarıyla ilgili konularda hizmet içi eğitim verileceği, bu eğitimlerin tamamlanmasını müteakiben
Bakanlığımız tarafından 120 saatten az olmamak üzere mesleki eğitim verileceği belirtilmektedir.
Bakanlığımız tarafından düzenlenecek mesleki eğitim programının 2012 yılı başlarında
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesine İlişkin Usul ve Esasların 6 ncı
maddesinde idareler tarafından düzenlenecek eğitimlerde dikkate alınacak hususlar açıklanmış
bulunmaktadır.
Buna göre,
a) Uzman yardımcıları idareler tarafından göreve başladıkları tarihten itibaren 6 ay içerisinde
en az 120 saat süreli hizmet içi eğitime tabi tutulacaktır.
b) Eğitim programları mevzuatın öğretilmesi ve uygulamanın gösterilmesi olmak üzere iki
aşamadan oluşacaktır.
c) Mevzuatın öğretilmesi aşamasında en az Esas ve Usullere ekli (1) sayılı Tabloda gösterilen
konular esas alınacaktır.
d) Uygulamanın gösterilmesi aşamasında ise strateji geliştirme biriminin fonksiyonlarının her
birine yönelik olarak uzman yardımcılarının uygulamalı eğitim görmesi; bu kapsamda
işleyişin gösterilmesi, kullanılan belge ve dokümanların tanıtılması sağlanacaktır.
e) Hizmet içi eğitim programları hizmet satın alınmaksızın bizzat idareler tarafından
gerçekleştirilecektir.
f) İdareler, yukarıdaki esaslar çerçevesinde hazırlayacakları hizmet içi eğitim programlarının
bir örneğini, eğitim programının tamamlanmasını müteakip 10 iş günü içerisinde Bakanlığa
gönderecektir.
Duyurulur.

 

Kaynak: http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/Default.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EFCAC44E48D9FD67C0

Diğer Güncel Haberler