DUYURULAR
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1-02 Temmuz 2020 Tarihli ve 31173 Sayılı Resmi Gazete'de " Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır.

2- 10 Haziran 2020 Tarihli ve 31151 Sayılı Resmi Gazete'de " Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 2646)" yayımlanmıştır.  Bu Yönetmelik, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsamıştır.

3- 09 Haziran 2020 Tarihli ve 31150 Sayılı Resmi Gazete'de " İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2626)" yayımlanmıştır.

4- 08 Nisan 2020 Tarihli ve 31093 Sayılı Resmi Gazete'de " Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır. 

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik

Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik
          6 Ağustos 2017 Tarihli ve 30146 Sayılı Resmî Gazete'de "  Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" yayımlanmıştır.
kararla yapılacak kesintiler arasına, "18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılan ve genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylardan kesinti yoluyla tahsil edilecek borçlar." da eklenmiştir.
Aynı Esasların 5 inci maddesinin üçüncü fikrası "(3) a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri kapsamındaki borçların toplamı İçin kuruluşların genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak 
paylarından aylık taksit miktarlarına mahsup edilmek üzere bu maddenin birinci fıkrasına göre %40 oranında kesinti yapılan kuruluşlar için ilave oranında, %25 oranında kesinti yapılan kuruluşlar için ilave %25 oranında kesinti yapılır. 
b) Bu fıkranın (a) bendi kapsamındaki taksit tutarım, ilave kesinti oranları çeıçevesinde hesaplanacak tutardan düşükse taksit tutarı kadar kesinti yapılır. c) Bu fıkra kapsamında yapılacak İlave kesintilerin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının 
(ç) ve (d) bentleri kapsamındaki borçların aylık taksitlerini karşılamaması durumunda. bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yapılan kesintiler öncelikle 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamındaki taksitlerin eksik kalan kısımlarına, kalan tutarlar ise 
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamındaki. taksitlerin eksik kalan kısımlarına mahsup edilir. Bu bent hükümleri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında herhangi bir borcu bulunmayan kuruluşlar İçin de uygulanır."  şeklinde değiştirilmiştir.
 
       11 Ağustos 2017 Tarihli ve 30151 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer'de te " Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar" yayınlanmıştır. Karar ile Esaslar”a Geçici 12. madde eklenmiştir. Söz konusu maddede, "GEÇİCİ MADDE 12- (1) 5 İnci maddenin birinci fıkrasında 9640 ve %25 şeklinde yer alan kesinti oranlan yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar sırasıyla %35 ve %22 olarak uygulanır. 
(2) 5 İnci maddenin üçüncü fıkrasında ve %25 şeklinde yer alan İlave kesinti  oranları yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar %5 ve %3 olarak uygulanır." denilmiştir.
 
Söz konusu Kararlara ulaşmak için linki tıklayınız.
 
 

Diğer Güncel Haberler