DUYURULAR
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması

Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır.

Bu kişilere..

Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?
  1-28 Temmuz 2015 Tarihli ve 29428 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde ve "Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile  22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.  

  2- 23 Nisan 2015 Tarihli ve 29335 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Belediye ve İl özel idarelerini yakından ilgilendiren 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun, 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve Belediye Kanununda da değişiklikler yapılmıştır.

   3-2 Şubat 2015 Tarihli ve 29255 Sayılı Resmî Gazete'de Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

   4-1 Şubat 2015 Tarihli ve 29254 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdareleri Tarafından Afet ve Acil Durumlar ile Sivil Savunmaya İlişkin Yatırımlara Ayrılan Bütçeden Yapılacak Harcamalara Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

   5-29 Ocak 2015 Tarihli ve 29251 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu İhale Tebliği (No: 2015/1) ile 1/2/2015 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler belirlenmiştir.

   6- 29 Ocak 2015 Tarihli ve 29251 Sayılı Resmî Gazete'de 6585  sayılı  Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

   7- 15 Ocak 2015 Tarihli ve 29237 Sayılı Resmî Gazete'de  2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) yayımlanmıştır. Tebliğ ile  2015 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az alınacak yemek bedeli tutarları belirlenmiştir.

   8- 15.11.2014 tarih ve 29176 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 441 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde; yeniden değerleme oranı 2014 yılı için % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Kabahatler Kanununa Göre Para Cezaları

 

KABAHATLERKANUNUNAGÖREPARACEZALARI(01.01.2015 - 31.12.2015)

(5326s.Kanunun3ve17/7.Madde,  441SıraNoluVUKGenelTebliği)

Cezanın Türü

Kanuni Dayanağı

En Az

En Çok

Emreaykırıdavranış(BelediyeEncümeni)

5326s.K.32.mad.

208

208

Dilencilik(BelediyeZabıtası)

5326s.K.33.mad.

100

100

Gürültü(BelediyeZabıtası)

5326s.K.36/1.mad.

100

100

5326s.K.36/2.mad.(Ticariİşl.Sahibine)

2.122

10.635

Rahatsızetme(BelediyeZabıtası)

5326s.K.37.mad.

100

100

İşgal(BelediyeZabıtası)

5326s.K.38/1.mad.

100

100

5326s.K.38/2.mad.

208

1,055

Tütünmamullerinin tüketilmesi (Belediye Bşk. yetki verdiği görevli)

4207s.K.(6354s.K.değ.)mad.5/1ve2/1;5326s.K.39.mad.

100

100

Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket,ağızlık,kağıtve benzeri atıklar çevreye atılması (BelediyeZabıtası)

4207s.K.(6354s.K.değ.)mad.5/1ve3/12

60

60

Kimliğibildirmeme (BelediyeZabıtası) hakkında cezatutanağı düzenlenmek istendiğindegösterilmemesi durumunda

5326s.K.40.mad.

100

100

ÇevreyiKirletme (BelediyeZabıtası)

5326s.K.41/1.mad.

34

34

5326s.K.41/2.mad.

1.055

10.635

5326s.K.41/3.mad.

100

100

5326s.K.41/4.mad.

208

6.377

5326s.K.41/4.mad.(TüzelKişiİçin)

208

10.635

5326s.K.41/5.mad.

100

100

5326s.K.41/6.mad.

525

525

AfişAsma (BelediyeZabıtası)

5326s.K.42.mad.

208

6.377

Not:5326 s.K.17/7.mad.uyarınca,idarîpara cezasının hesabında birTürkLirasınınküsurudikkatealınmaz.