DUYURULAR
Darbe Girişimini Lanetliyoruz
"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" (15.07.2016) 15/07/2016 tarihinde meydana gelen, ülkemizin seçilmiş hükumetini, milletimizi..
Hayrettin GÜNGÖR'ün Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız, Belediyeler Birliği Genel SekreteriHayrettin GÜNGÖR,Mahalli İdareler Genel seçimsonuçlarına göreKahramanmaraş..
Fikri ÖZKÖK'ün Sayıştay Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi
Sevgili eski MeslektaşımızSayıştay 1. Daire Üyesi Fikri ÖZKÖK Sayıştay yönetimden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Adem CEYLAN ın MYK Başkanlığına seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız Adem CEYLAN Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Yeni görevinde başarılar diler,..
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

  1- 15 Ocak 2020 Tarihli ve 31009 Sayılı Resmi Gazete'de " Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)" yayımlanmıştır.

 

   2- 30 Aralık 2019 Tarihli ve 30994 Sayılı Resmi Gazete'de "6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %1,6 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1947)Yayımlanmıştır.

 

    3- 30 Aralık 2019 Tarihli ve 30994 Sayılı Resmi Gazete'de " Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 5) " Yayımlanmıştır. Tebliğ ile 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık %19 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %15 olarak belirlenmiştir.

 

    4- 31 Aralık 2019 Tarihli ve 30995 Sayılı Resmi Gazete'de " 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2020 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ  " Yayımlanmıştır. Tebliği ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 . maddesi uyarınca 1/1/2020 ile 31/12/2020 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları  belirlenmiştir.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Kabahatler Kanununa Göre Para Cezaları

BELEDİYE ENCÜMENİNCE VERİLECEK PARA CEZALARI (01.01.2019 - 31.12.2019)

(5252 s. Kanunun 2 ve 7. mad., 5326s. Kanunun 3 ve 17/7. mad., 503 Sıra Nolu VUKGenel Tebliği)

Cezanın Türü

Kanuni Dayanağı

Tutarı

En Az

En Çok

Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yeni Hal Kanunu

(Belediye Encümeni)

5957 s. K. md: 13/1-e; 14/1-a

186

186

5957 s. K. md: 13/1-l; 14/1-a

186

186

5957 s. K. md: 13/1-ğ; 14/1-b

953

953

5957 s. K. md: 13/1-i; 14/1-b;

14/2

 

953

771

Pazarcıya

95

77

5957 s. K. md: 13/1-j; 14/1-b;

14/2

 

953

771

Pazarcıya

95

77

5957 s. K. md: 13/1-k; 14/1-b;

14/2

 

953

771

Pazarcıya

95

77

5957 s. K. md: 5/5, 6, 7, 10; 14/1-c

3.825

3.825

5957 s. K. md: 13/1-ç; 14/1-c

3.825

3.825

5957 s. K. md: 13/1-g; 14/1-c

3.825

3.825

5957 s. K. md: 13/1-h; 14/1-c;

14/2

 

3.825

3.092

Pazarcıya

382

309

5957 s. K. md:13/1-ı; 14/1-c;

14/2

 

3.825

3.092

Pazarcıya

382

309

5957 s. K. md: 5/13; 14/1-ç

3.825

3.825

5957 s. K. md: 13/1-d; 14/1-d

5.742

5.742

5957 s. K. md: 13/1-f; 14/1-d

5.742

5.742

5957 s. K. md: 5/11; 14/1-e

9.574

9.574

5957 s. K. md: 13/1-c; 14/1-e

9.574

9.574

5957 s. K. md: 6/2; 14/1-f

19.149

19.149

5957 s. K. md: 13/1-a; 11/6-e; 14/1-f

19.149

19.149

Belediye Cezaları

1608 s. K. (5728 s. K. değ.) mad. 1

320

320

Yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymama

1608 s. K. (5728 s. K. değ.) mad. 2

644

13.010

Sular Kanununa göre ceza

831 s. K. (2659 s. K. Değ.) Ek mad. 7,8

320

320

Öğle Dinlenmesi Hakkında K.Göre ceza

6301 s. K. (5728 s. K. değ.) 7. mad.

252

252

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine Uygulanacak Ceza

2559 s. K (5259 s. K. değ.) 6. mad.

1.822

3.662

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

1593 s.K. (5728 s. K. değ.) mad. 283, 266

320

320

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri

Hakkında KHK’ ye göre

Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi olmayan veya zamanında vize işlemi yapılmayan İç Su Aracının Boyuna Göre

5 metreden 9 metreye kadar olanlar

655 s. KHK 43. mad.Geçici 8. Mad.

492 s. K. 8 sayılı tarife-XIII

Bağlama Kütüğü Uygulama Yön. 28. mad.

82 nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği

115,18

9 metreden 12 metreye kadar olanlar

230,48

12 metreden 20 metreye kadar olanlar

461,04

20 metreden 30 metreye kadar olanlar

922,18

30 metreden büyük olanlar

1.844,50

- Bağlama Kütüğü cezaları ilave olarak ruhsatnamenin düzenlenmesi veya vizenin yapılması gereken tarihten itibaren geç kalınan her ayiçin % 5 eklenerek hesaplanır.Harca tabi olmayan gemi, deniz ve iç su araçlarına düzenlenen ruhsatnameler için en düşük harç oranının ¼’ ü oranında ücret alınır. Geçirilen süre 1 aydan az olması halinde aya tamamlanır.

Not:- 5326 s.K. 17/7.mad. uyarınca, idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idari para cezaları açısından uygulanmaz.

- Çevre Kanununa göre Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün yetki devri yaptığı belediyeler tarafından yetki devri yapılan konularla ilgili Belediye Encümeni kararıyla ceza verilebilecektir.