DUYURULAR
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması

Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır.

Bu kişilere..

Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1-18 Kasım 2015 Tarihli ve 29536 Sayılı Resmî Gazete'de; " Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile " Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği" yayımlanmıştır.

2-14 Kasım 2015 Tarihli ve 29532 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan"  Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin geçici 6 ncı maddesinde yer alan “1/1/2016” ibaresi “1/1/2017” olarak değiştirilmiştir.

3-10 Kasım 2015 Tarihli ve 29528 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457)"  ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca “Yeniden değerleme oranı, 2015 yılı için % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiştir.

4-2 Şubat 2015 Tarihli ve 29255 Sayılı Resmî Gazete'de Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

5-1 Şubat 2015 Tarihli ve 29254 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdareleri Tarafından Afet ve Acil Durumlar ile Sivil Savunmaya İlişkin Yatırımlara Ayrılan Bütçeden Yapılacak Harcamalara Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

6-29 Ocak 2015 Tarihli ve 29251 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu İhale Tebliği (No: 2015/1) ile 1/2/2015 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler belirlenmiştir.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Kabahatler Kanununa Göre Para Cezaları

 

KABAHATLERKANUNUNAGÖREPARACEZALARI(01.01.2015 - 31.12.2015)

(5326s.Kanunun3ve17/7.Madde,  441SıraNoluVUKGenelTebliği)

Cezanın Türü

Kanuni Dayanağı

En Az

En Çok

Emreaykırıdavranış(BelediyeEncümeni)

5326s.K.32.mad.

208

208

Dilencilik(BelediyeZabıtası)

5326s.K.33.mad.

100

100

Gürültü(BelediyeZabıtası)

5326s.K.36/1.mad.

100

100

5326s.K.36/2.mad.(Ticariİşl.Sahibine)

2.122

10.635

Rahatsızetme(BelediyeZabıtası)

5326s.K.37.mad.

100

100

İşgal(BelediyeZabıtası)

5326s.K.38/1.mad.

100

100

5326s.K.38/2.mad.

208

1,055

Tütünmamullerinin tüketilmesi (Belediye Bşk. yetki verdiği görevli)

4207s.K.(6354s.K.değ.)mad.5/1ve2/1;5326s.K.39.mad.

100

100

Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket,ağızlık,kağıtve benzeri atıklar çevreye atılması (BelediyeZabıtası)

4207s.K.(6354s.K.değ.)mad.5/1ve3/12

60

60

Kimliğibildirmeme (BelediyeZabıtası) hakkında cezatutanağı düzenlenmek istendiğindegösterilmemesi durumunda

5326s.K.40.mad.

100

100

ÇevreyiKirletme (BelediyeZabıtası)

5326s.K.41/1.mad.

34

34

5326s.K.41/2.mad.

1.055

10.635

5326s.K.41/3.mad.

100

100

5326s.K.41/4.mad.

208

6.377

5326s.K.41/4.mad.(TüzelKişiİçin)

208

10.635

5326s.K.41/5.mad.

100

100

5326s.K.41/6.mad.

525

525

AfişAsma (BelediyeZabıtası)

5326s.K.42.mad.

208

6.377

Not:5326 s.K.17/7.mad.uyarınca,idarîpara cezasının hesabında birTürkLirasınınküsurudikkatealınmaz.