DUYURULAR
Darbe Girişimini Lanetliyoruz
"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" (15.07.2016) 15/07/2016 tarihinde meydana gelen, ülkemizin seçilmiş hükumetini, milletimizi..
Hayrettin GÜNGÖR'ün Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız, Belediyeler Birliği Genel SekreteriHayrettin GÜNGÖR,Mahalli İdareler Genel seçimsonuçlarına göreKahramanmaraş..
Fikri ÖZKÖK'ün Sayıştay Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi
Sevgili eski MeslektaşımızSayıştay 1. Daire Üyesi Fikri ÖZKÖK Sayıştay yönetimden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Adem CEYLAN ın MYK Başkanlığına seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız Adem CEYLAN Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Yeni görevinde başarılar diler,..
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

  1- 26 Ocak 2019 Tarihli ve 30667 Sayılı Resmî Gazete'de " Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 62) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)" yayımlanmıştır.

  2-15 Ocak 2019 Tarihli ve 30656 Sayılı Resmî Gazete'de " Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)" yayımlanmıştır. 

  3-Hazine ve Maliye Bakanlığınca 10.01.2019 tarihli 2019 Yılı Ocak Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge yayımlanmıştır.

  4-10 Ocak 2019 Tarihli ve 30651 Sayılı Resmî Gazete'de " Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (No: 2019-1)" yayımlanmıştır. 

  5- 31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 Sayılı Resmî Gazete - 3. Mükerrer'de yayımlanan " Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51)" ile 1/1/2019 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları tespit edilmiştir.

  6- 30 Kasım 2018 Tarihli ve 30611 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan " Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)"  ile 2018 yılı için  yeniden değerleme oranı  % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir.

  7- 6 Eylül 2018 Tarihli ve 30527 Sayılı Resmî Gazete'de "  Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3)" yayımlanmıştır. Tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %22 olarak belirlenmiştir.

   8- 6 Haziran 2018 Tarihli ve 30443 Sayılı Resmî Gazete'de " Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" yayımlanmıştır.

   9-13 Ocak 2018 Tarihli ve 30300 Sayılı Resmî Gazete'de  memuriyet mahalli tanımına ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla yayımlanan 41 Seri Nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Kamu İhale Kurumunun Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişikliği ile ilgili duyurusu

Kamu İhale Kurumunun Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişikliği ile ilgili duyurusu


Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişikliğinin 1 Aralık 2012 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Olmasından Dolayı Dikkat Edilecek Hususlar


Çerçeve Anlaşmaların İhale Dokümanı ve İlan Hazırlanması İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar
 
Bilindiği üzere Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler 14.11.2012 tarihli ve 28467 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Anılan yönetmelik değişiklikleri 01.12.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 
Bu itibarla idarelerin EKAP üzerinden yaptıkları çerçeve anlaşmalara ilişkin ihale işlemlerinde herhangi bir aksama olmaması için aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:
 1.İhale dokümanı yürürlükteki Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanan ve onaylanan çerçeve anlaşma ihalelerine ilişkin ilanlar en son 30 Kasım 2012 Cuma günü Kamu İhale Bülteninde yayımlanacaktır. Bu ihalelere ilişkin ilan işlemlerinin en geç 28 Kasım 2012 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar tamamlanması zorunludur.
2.28 Kasım 2012 Çarşamba günü saat 12:00 ve bu tarih/saatten sonra Kurumumuza gönderilecek olan ihale ilanlarının ise, yayın tarihi yeni yönetmelik hükümlerinin yürürlük tarihi olan 1/12/2012 tarihinden sonra olabileceğinden hatalı bir ihale dokümanı ve ihale ilanı durumu ortaya çıkmaması için, yeni mevzuat hükümlerine göre hazırlanması gerekmektedir.
3.Yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar yayım için gerekli işlemleri tamamlanmayan bu kapsamdaki ihale ilanları iade edilecektir. Ayrıca, bu saate kadar ihale dokümanı hazırlanmış ve onaylanmış, ancak ilan işlemleri tamamlanmamış olan çerçeve anlaşma ihalelerinin doküman onayları sistemden otomatik olarak kaldırılacaktır.
4.1 Aralık 2012 tarihinden itibaren çerçeve anlaşma ihale dokümanları EKAP üzerinden yeni yönetmelik hükümlerine göre hazırlanacaktır.
5.Çerçeve Anlaşma İhaleleri dışındaki diğer tüm ihalelere ilişkin işlemler yukarıda belirtilen yönetmelik değişikliklerine bağlı hususlardan etkilenmeyecek, bu ihalelere ilişkin ilanlar kesintiye uğramadan Kamu İhale Bülteninde yayımlanmaya devam edecektir.
 
Bütün idarelere önemle duyurulur.


Kaynak: http://www.ihale.gov.tr/

Diğer Güncel Haberler