DUYURULAR
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
KONT-DER 13. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELER KONTROLÖRLERİ DERNEĞİ 13. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI Derneğimizin 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı..
Ali ÇELİKBİLEK
Meslektadışımız Ali ÇELİKBİLEK, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetim Genel Müdürlüğünde Genel Müdür..
Alaaddin KAHRAMAN
Eski Meslektaşımız, Derneğimiz üyesi Alaaddin KAHRAMAN, İçişleri Bakanlığı İç Denetim Birim Başkanı olarak görevlendirilmiştir...
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

 

1- 22 Nisan 2021 Tarihli ve 31462 Sayılı Resmi Gazete'de "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" yayımlanmıştır. 

2-03 Mart 2021 Tarihli ve 31412 Sayılı Resmi Gazetede " Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 67) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)" yayımlanmıştır.

3-15 Eylül 2020 Tarihli ve 31245 Sayılı Resmi Gazete'de " İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik" yayımlanmıştır. 

4-02 Temmuz 2020 Tarihli ve 31173 Sayılı Resmi Gazete'de " Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır.

5- 10 Haziran 2020 Tarihli ve 31151 Sayılı Resmi Gazete'de " Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 2646)" yayımlanmıştır.  Bu Yönetmelik, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsamıştır.

6- 09 Haziran 2020 Tarihli ve 31150 Sayılı Resmi Gazete'de " İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2626)" yayımlanmıştır.

 

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

2021 Yılında Yayımlanan Dergilerimizin İçeriği

Yerel Yönetim ve Denetim

Ocak 2021 Cilt: 26 Sayı: 1

 

İçindekiler

SUNUŞ..........................................................................................2

 

M. Reşit HAZER

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Mahalli İdareleri İlgilendiren Hükümleri….3

 

Recep DEMİR

Zabıta ve İtfaiye Kadrolarından Belediyenin Diğer Kadrolarına Atanma……………............14

 

C. Sinan ÖZDEMİR

2021 Yılında İş Kanunu Yönünden İdari Para Cezaları……………..20

 

Salih ÇALAL

Belediye İştiraki İki Firma Arasında Personel Çalıştırılmasında KDV…………………………...…..27

 

Mustafa YAVUZ

Telekomünikasyon Altyapı ve Şebekelerinden Alınması Gereken Geçiş Hakkı Bedellerinin Belediyelerce Takip ve Tahsili……..31

 

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler………......................................................35

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları............................................................................37

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................44

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................50

 

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Şubat 2021 Cilt: 26 Sayı: 2

 

İçindekiler

 

SUNUŞ..........................................................................................2

 

Hasan KILIÇ

Belediyelerin 2886 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kira Sözleşmele-rinin Covid-19 Pandemi Sürecindeki Durumu……..…….......…….….3

 

Bülent GEÇGEL

Hesap Yargısında Ahizlerin Yeri…..………………………………............12

Mustafa ŞEN

İş Kazasının Süresinde Bildirilmemesi Kapsamında Verilen İdari Para Cezalarına İtirazda Görevli Yargı Yeri……………….……………..21

 

Kenan AKBULUT

Yürürlükteki İstihdam Teşviklerinin Uygulanma Süresi 2022 Yılı-na Kadar Uzatıldı….…………………………………………………………...…..24

 

Necati TORUN

Kamu İhalelerinde Döviz Kullanılması Yasağı……………...………….29

 

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler………......................................................32

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları............................................................................35

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................40

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................45

 

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Mart 2021 Cilt: 26 Sayı: 3

 

İçindekiler

 

SUNUŞ..........................................................................................2

 

M. Arif YORDAM

Belediye Taşınmazlarının Sivil Toplum Kuruluşlarına Tahsisi ve Mali Yardımı Uygulaması…..…………….…………….…..…….......…….….3

 

Altar Ömer ARPACI

Mahalli İdarelere Ait İktisadi İşletmelerin Tutacakları Defterler, Tasdik ve İbraz Zorunluluğu…………………………………………...........10

 

Oktay ÇAMDELEN

Sözleşmeli Statüde Geçen Süreler, Bir Kademe İlerlemesine İliş-kin Sekiz Yıllık Sürenin Hesabında Dikkate Alınır mı?.................14

 

Süleyman GÜNEŞ

Yerel Yönetimlerde Hibe………………………………………….…………….18

 

Ahmet ARSLAN

Emeklilerin Mahalli İdarelerde ve Mahalli İdare Şirketlerinde Görev Alabilmesi (Sosyal Güvenlik Boyutlarıyla Birlikte).…...…..22

 

Mehmet YALÇIN

Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanları Hangi Kapsamda Sigortalı Sayılmalıdır?.......................................……………...………….26

 

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler………......................................................30

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları............................................................................42

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................45

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................50

 

Yayın Kurulu

 

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70