DUYURULAR
Darbe Girişimini Lanetliyoruz
"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" (15.07.2016) 15/07/2016 tarihinde meydana gelen, ülkemizin seçilmiş hükumetini, milletimizi..
Hayrettin GÜNGÖR'ün Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız, Belediyeler Birliği Genel SekreteriHayrettin GÜNGÖR,Mahalli İdareler Genel seçimsonuçlarına göreKahramanmaraş..
Fikri ÖZKÖK'ün Sayıştay Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi
Sevgili eski MeslektaşımızSayıştay 1. Daire Üyesi Fikri ÖZKÖK Sayıştay yönetimden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Adem CEYLAN ın MYK Başkanlığına seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız Adem CEYLAN Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Yeni görevinde başarılar diler,..
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

  1- 26 Ocak 2019 Tarihli ve 30667 Sayılı Resmî Gazete'de " Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 62) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)" yayımlanmıştır.

  2-15 Ocak 2019 Tarihli ve 30656 Sayılı Resmî Gazete'de " Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)" yayımlanmıştır. 

  3-Hazine ve Maliye Bakanlığınca 10.01.2019 tarihli 2019 Yılı Ocak Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge yayımlanmıştır.

  4-10 Ocak 2019 Tarihli ve 30651 Sayılı Resmî Gazete'de " Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (No: 2019-1)" yayımlanmıştır. 

  5- 31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 Sayılı Resmî Gazete - 3. Mükerrer'de yayımlanan " Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51)" ile 1/1/2019 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları tespit edilmiştir.

  6- 30 Kasım 2018 Tarihli ve 30611 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan " Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)"  ile 2018 yılı için  yeniden değerleme oranı  % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir.

  7- 6 Eylül 2018 Tarihli ve 30527 Sayılı Resmî Gazete'de "  Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3)" yayımlanmıştır. Tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %22 olarak belirlenmiştir.

   8- 6 Haziran 2018 Tarihli ve 30443 Sayılı Resmî Gazete'de " Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" yayımlanmıştır.

   9-13 Ocak 2018 Tarihli ve 30300 Sayılı Resmî Gazete'de  memuriyet mahalli tanımına ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla yayımlanan 41 Seri Nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

2015 Yılında Yayımlanan Dergilerimizin içeriği

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Ocak 2015 Cilt: 20 Sayı: 1

İçindekiler

 

SUNUŞ.......................................................................................2
Mustafa Reşit HAZER
2015 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun Mahalli İdareleri İlgilendiren Hükümleri….………..3
Recep DEMİR
Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un Yerel Yönetimlerde Uygulanması….......13
H. Ercüment AKIŞ
Kentsel Dönüşümün Tarihsel Gelişim Süreci………………..……….23
Serhat TAŞPINAR
Banka Promosyonlarının Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi…27
C. Sinan ÖZDEMİR
Sendika Üyeliğinden Ayrılan İşçinin Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanması…………….….…......29
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler...........................................................33
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları .........................................................................42
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …..........................................43
Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…............................................................47
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......………………….…….…….….…………..…...…..….…..71

 

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
 
Şubat 2015 Cilt: 20 Sayı: 2

İçindekiler

SUNUŞ.......................................................................................2
Emin BARDAKÇI
Evsel Katı Atık Ücret Tarifelerinin Belirlenmesinde Son Tarih (31.12.2015 Olarak) Yeniden Belirlendi………….…..3
Tahir TEKİN
Son Düzenlemeler Işığında, Hizmet Alımı Suretiyle Kamu İşyer-lerinde Çalıştırılan Taşeron İşçilerinin Kıdem Tazminatları….................................7
Sibel Eminoğlu BAŞAR
Perakende Ticaret Yasasının Getirdikleri ve Yerel İdarelerin Bu Yasadaki Yeri……………………………………….…..11
Ahmet GÖKMEN-Ekrem YEŞİL
Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Büyükşehir Belediyelerine Pay Verilmesine İlişkin Yasal Düzenlemelere Eleştirel Bir Bakış……20
Cem KASAPOĞLU
Bir Model Önerisi: Belediye Meclis Görüşmeleri İçin Stenografi Yöntemi………………   …………….…………….….…......28
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler...........................................................30
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları .........................................................................33
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …..........................................35
Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…............................................................38
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......………………….…….…….….…………...71

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Mart 2015 Cilt: 20 Sayı: 3

İçindekiler

SUNUŞ.......................................................................................2
Ufuk ÜNLÜ
Dünyada Yerel Yönetim Model ve Uygulamaları………..........……3
Murat ARAPGİRLİ
İhalelerde Ortağa Ait İş Deneyiminin Kullanılması...........….....11
Kenan AKBULUT
Toplam Kalite Yönetiminin Belediye Bilgi Yönetim Sistemleri...........................................................21
Oğuzhan DEMİRHAN
Ücretin Korunmasına İlişkin İlgili Kanunlarda Yer Alan Düzen-lemeler ve Ücret Garanti Fonu...29
Oktay ÇAMDELEN
Memurun Yıllık İznini En Çok Üç Defada Kullanması Zorunlu Tutulabilir mi?.........33
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler............................................................36
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları..........................................................................40
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................43
Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…............................................................47
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………...71

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Nisan 2015 Cilt: 20 Sayı: 4

İçindekiler
SUNUŞ.......................................................................................2
İbrahim HALICI
Kabahatler Kanununa Göre Emre Aykırı Davranış……..........……3
Salim DEMİREL
Teklif Zarflarının Hazırlanması, Sunulması ve Değerlendirilmesi................................................................................................9
Recep GÜNER
Kamu Kurumlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na Göre Yü-kümlülükleri ve 2015 Yılı İçin Öngörülen İdari Para Cezaları Miktarı........................17
C.Sinan ÖZDEMİR
Belediyelerde Toplu İş Sözleşmesi ve Grev Yasağının Kapsamı.......................................................................................……26
Ü. Arif HALICI
Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) ve Kamu Ortaklık Payı (KOP) Arasındaki İlişki.................…………………….…………….….31
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler............................................................35
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları..........................................................................37
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................40
Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…............................................................45
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..…..…..….…...71

 

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Mayıs 2015 Cilt: 20 Sayı: 5

 

İçindekiler

 

SUNUŞ.......................................................................................2

Mustafa YAVUZ

Yerel Yönetim Şirketlerinin Kamu İdarelerince Denetimi…..……3

Tahir TEKİN - Muhsin ERYILMAZ

Taşınmazların Kiraya Verilmesine ve Kiralanmasına İlişkin Mu-hasebe Kayıtları……….................................................................9

Erdoğan DEDEOĞLU

Kamu İhale Kanununun 22 nci Maddesine Göre İhtiyaçların Doğrudan Teminle Karşılanması ve Bu Madde İle İlgili Son Ana-yasa Mahkemesi Kararı………...................................................16

Alaaddin KAHRAMAN

Rotasyon Uygulamalarının İç Kontrol Açısından Önemi-I………26

Ahmet ARSLAN

Su, Kanalizasyon ve Doğalgaz İdarelerinde Gelir ve Tahsilatların Muhasebeleştirilmesi……………….….…......32

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler............................................................35

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları..........................................................................40

M. Necati YILDIZ

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................42

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…............................................................46

M. Necati YILDIZ

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..…..…..….…...71

 

 

 

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Haziran 2015 Cilt: 20 Sayı: 6
 

İçindekiler

SUNUŞ.......................................................................................2
Recep DEMİR
Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrolünde Mahalli İdarelerin Görev ve Yetkileri………..……3
Dr. Bülent BÜBER
Pazarlık Usulü ile Gerçekleştirilen İhalelerde Son Fiyat Teklifinin Geçersiz Olması...................................10
Bülent GEÇGEL
Belediyeler Dernek Kurabilir Veya Kurulmuş Bir Derneğe Üye Olup Üyelik Aidatı Ödeyebilir mi?.........14
Şadi ÜSTÜN
Ülkemizde ÇED Uygulamaları (Türkiye’de Çevresel Etki Değer-lendirmesi Süreci)..………….….…….....16
Rızkullah ÇETİN
Belediyelerin Taşınmaz Satışı KDV’ye Tabi midir?................…23
Alaaddin KAHRAMAN
Rotasyon Uygulamalarının İç Kontrol Açısından Önemi-II..……26
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler............................................................29
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları..........................................................................33
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................35
Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…............................................................40
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..…..…..….…...71

 

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Temmuz 2015 Cilt: 20 Sayı: 7

 

İçindekiler

SUNUŞ.......................................................................................

Ufuk ÜNLÜ

Yerel Yönetim ve Yerel Özerkliğin Kavramsal Çerçevesi…....……3

Salim DEMİREL-Mustafa TUFAN

Hizmet Alımlarında Hakediş Ödemelerine İlişkin Hususlar......10

Recep GÜNER

Kamu Kurumlarının Çalıştırmış Olduğu Taşeron (Alt İşveren) İşçilerine Karşı İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Sorumlulukları…15

Serhat TAŞPINAR

28.07.2015 Tarihli Yapılan Değişiklik ile Hizmet Alım İhalelerinde Tekliflerin Eşit Olması Durumu……………….………….….…….....23

Lütfi DEMİR

Kamu Hizmeti Gördürme Usüllerinden “İmtiyaz Usulünün”

Belediyelerde Uygulanışı…..……………………………………..................26

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler............................................................36

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları..........................................................................42

M. Necati YILDIZ

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................45

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…............................................................47

M. Necati YILDIZ

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..…..…..….…...71

 

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi

Ağustos 2015 Cilt: 20 Sayı: 8

 

İçindekiler

SUNUŞ.......................................................................................2

Metin BİROL

Kamu İhale Hukukunda İş Deneyim Belgesi Çeşitleri ve Belgelerin Geçerlilik Süreleri………………………………………………….…....……3

Dr. H. Ömer KÖSE

Yerel Yönetimlerin Etkinliği İçin Kurumsal Yönetişim ve İletişim Kapasitesinin Güçlendirilmesi…………………………………………......13

Emin BARDAKÇI

Belediyeler ve Mahalle (Yönetimleri) Muhtarlıkları……………..20

Oktay ÇAMDELEN

Evlilik, Ölüm ve Babalık Mazeret İzinlerinin Başlama Tarihinde Yaşanan Karmaşa……….....25

Bilal AKIN

Konaklama ve Yemek Ücretleri Kurumları Tarafından Karşılanan Kamu Personeline Yapılabilecek Harcırah Ödemesi.........28

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler............................................................33

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları..........................................................................45

M. Necati YILDIZ

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................49

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…............................................................53

M. Necati YILDIZ

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..…..…..….…...71

 

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi

Eylül 2015 Cilt: 20 Sayı: 9

 

İçindekiler

 

SUNUŞ.......................................................................................2

İbrahim HALICI

İmar Para Cezası Uygulamalarında Tekerrür Hükmü Nasıl Uygu-lanmalıdır?..................………………………3

Erdoğan DEDEOĞLU

Mahalli İdarelerce Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinde Düzenlenen İstisna Kapsamındaki Alımlarda Ödeme Belgesine Eklenecek Kanıtlayıcı Belgeler…………………………………………......13

Alaaddin KAHRAMAN

Belediyelerde Risk Yönetimi Nasıl Oluşturulmalı, Risk Yöneti-minde Kimler Görev ve Sorumluluk Almalıdır?-I……………….…..20

Ahmet SANDAL

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Belediyelere Mali ve Teknik Yardımları…………………….………….………….……….....25

Mehmet DUMAN

Yoksullukla Mücadelede Çekmeköy Belediyesince Yapılan Sos-yal Harcamalar ve Sosyal Belediyecilik Uygulamaları (2010-2013)-I………………………………………………………………………….........28

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler............................................................33

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları..........................................................................45

M. Necati YILDIZ

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................49

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…............................................................53

M. Necati YILDIZ

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..…..…..….…...71

 

 

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi

Ekim 2015 Cilt: 20 Sayı: 10

İçindekiler 

SUNUŞ.......................................................................................2 

Ufuk ÜNLÜ Son Düzenlemeler Kapsamında Teftiş Sisteminin Sürdürülebilirliği……….…....……3 

Av. M. Lamih ÇELİK   Kurum İçinden Boş Kadroya Vekâlet…….…………………………......13 

Cem KASAPOĞLU   Belediyelerde Muhtarlıklar Müdürlüğü Kurulması, Görev ve İşlevi: Muhtar Bilgi Sistemi………….....20 

Alaaddin KAHRAMAN  Belediyelerde Risk Yönetimi Nasıl Oluşturulmalı, Risk Yönetiminde Kimler Görev ve Sorumluluk Almalıdır?-II……………..…..24 

Mehmet DUMAN Yoksullukla Mücadelede Çekmeköy Belediyesince Yapılan Sosyal Harcamalar ve Sosyal Belediyecilik Uygulamaları (20102013)-II………………………….…………………….........31 

Yayın Kurulu Genelgeler ve Görüşler............................................................36 

Selahattin YÜCEL Yargı Kararları..........................................................................38 

M. Necati YILDIZ Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................40 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU Sorular ve Cevaplar..........42 

M. Necati YILDIZ Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..…..…..….…...71

 

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi

Kasım 2015 Cilt: 20 Sayı: 11

İçindekiler  

SUNUŞ.......................................................................................2 

Recep DEMİR Organize Sanayi Bölgelerinden Alınabilecek Belediye Gelirleri..3 

Tahir TEKİN - Alaaddin KAHRAMAN   Belediyeler Açısından Yılsonu Muhasebe İşlemleri….………......12 

Salim DEMİREL Hizmet Alımlarında Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipmanda Kendi Malı Olma Şartının Aranması……………………………….……….....21 

Serhat TAŞPINAR  Danıştayın Yürütmenin Durdurulması Kararı Sonrası Yapılan Değişikliklere Göre Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması….……..…….26 

Ahmet ARSLAN Kamu İhalelerinde Varlıklara İlişkin Sigorta Zorunluluğu.........28 

Yayın Kurulu Genelgeler ve Görüşler............................................................31 

Selahattin YÜCEL Yargı Kararları.............................................................34 

M. Necati YILDIZ Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................37 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU Sorular ve Cevaplar...40 

M. Necati YILDIZ Pratik Bilgiler.........…………….…….…….….………..…..…..….…...71

 

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Aralık 2015 Cilt: 20 Sayı: 12

 

İçindekiler

 

SUNUŞ.......................................................................................2

İbrahim HALICI

Belediye İdari Para Cezaları 2016 Yılında % 5,58 Oranında Zamlı Uygulanacak…………………………………………………………………………..3

Hasan YENİCE

Kamu Haznedarlığı Tebliğinin (2015) Getirdiği Değişiklikler....13

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

Toplu İş Sözleşmesinin Protokolle Değişmesi….……….……….....17

Lütfi ALPSOY - Recep GÜNER

Belediyelerin İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşturma Yükümlülüğü…21

Oktay ÇAMDELEN

Yol Harcamalarına Katılma Payı ile İlgili Önemli Bir Detay......26

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler...........................................................29

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları..........................................................................36

M. Necati YILDIZ

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................38

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…............................................................43

M. Necati YILDIZ

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..…..…..….…...71