DUYURULAR
Darbe Girişimini Lanetliyoruz
"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" (15.07.2016) 15/07/2016 tarihinde meydana gelen, ülkemizin seçilmiş hükumetini, milletimizi..
Fikri ÖZKÖK'ün Sayıştay Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi
Sevgili eski MeslektaşımızSayıştay 1. Daire Üyesi Fikri ÖZKÖK Sayıştay yönetimden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Adem CEYLAN ın MYK Başkanlığına seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız Adem CEYLAN Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Yeni görevinde başarılar diler,..
Saim İLÇİOĞLU nun Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğüne atanması
Sevgili eski meslektalımız Saim İLÇİOĞLU Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğüne Genel Müdür olarak atanmıştır...
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Derneğimizin 12. Genel Kurul Toplantı İlanı
Derneğimizin 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.03.2018 Pazar günü saat 13.00’ da Esat Caddesi Akay Yokuşu 15/3 adresinde bulunan İçişleri..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

 1-13 Ocak 2018 Tarihli ve 30300 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 41 Seri Nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliği'yle   memuriyet mahalli tanımına ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla, 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39)’nde yapılan açıklamalara ilave olarak hazırlanmıştır.

  2- Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 10/01/2018 tarihli ve 376 sayılı Genelgesiyle 1/1/2018–30/06/2018 döneminde geçerli olmak üzere; Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları belirlenmiştir.

   3- 1 Ocak 2018 Tarihli ve 30288 Sayılı Resmî Gazete'de " Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" yayımlanmıştır.

   4-29 Aralık 2017 Tarihli ve 30285 sayılı Resmî Gazete-Mükerrer'de "  Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile  1/1/2018 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarlarının tespit edilmiştir.

  5- 11 Kasım 2017  Tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete'de  yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484 ile yeniden değerleme oranı 2017 yılı için % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiştir.

 
Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELER KONTROLÖRLERİ DERNEĞİ 12 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELER KONTROLÖRLERİ  DERNEĞİ  12 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELER KONTROLÖRLERİ

DERNEĞİ

12. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

 

          Derneğimizin 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.03.2018 Pazar  günü saat 13.00’ da Esat Caddesi Akay Yokuşu 15/3 adresinde bulunan İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği toplantı salonunda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 25.03.2018 Pazar günü saat 13.30’ da Tunus Cad. No:7 Kavaklıdere/ANKARA adresinde bulunan Holiday Inn Hotel Kıngdom Salonunda yapılacaktır.

 

 

          GÜNDEM

          1- Açılış,

          2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

          3- Divan başkanlığı ve kâtip üyelerin seçimi,

          4- 2016- 2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve kesin hesabın

              okunması ve ibrası

          5- 2016- 2017 yılı Denetim Kurulu raporunun okunması ve ibrası,

          6- 2018- 2019 yılı bütçesinin görüşülmesi ve kabulü,

          7- Dernek Tüzüğünde yapılacak değişikliklerin görüşülmesi,

          8- Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi,

          9- Dilek ve temenniler,

         10- Kapanış.

 

 

 

          Tüm üyelerimizin genel kurul toplantısına teşriflerini bekler, saygılar sunarız.

 

                                                                           KONT-DER

                                                                    YÖNETİM KURULU

 

 

Not: İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı; saat         

       13.30’ da verilecek öğle yemeğini müteakip yapılacaktır.

 

Duyuruya PDF formatında ulaşmak için linki tıklayınız.

12_ GENEL KURUL-İLANI.pdf