DUYURULAR
Darbe Girişimini Lanetliyoruz
"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" (15.07.2016) 15/07/2016 tarihinde meydana gelen, ülkemizin seçilmiş hükumetini, milletimizi..
Hayrettin GÜNGÖR'ün Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeliğine atanması
Sevgili Meslektaşımız, Belediyeler Birliği Genel SekreteriHayrettin GÜNGÖR,Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları Üyeliklerine Yapılan Atamalar..
Fikri ÖZKÖK'ün Sayıştay Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi
Sevgili eski MeslektaşımızSayıştay 1. Daire Üyesi Fikri ÖZKÖK Sayıştay yönetimden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Adem CEYLAN ın MYK Başkanlığına seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız Adem CEYLAN Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Yeni görevinde başarılar diler,..
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

  1- 26 Ocak 2019 Tarihli ve 30667 Sayılı Resmî Gazete'de " Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 62) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)" yayımlanmıştır.

  2-15 Ocak 2019 Tarihli ve 30656 Sayılı Resmî Gazete'de " Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)" yayımlanmıştır. 

  3-Hazine ve Maliye Bakanlığınca 10.01.2019 tarihli 2019 Yılı Ocak Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge yayımlanmıştır.

  4-10 Ocak 2019 Tarihli ve 30651 Sayılı Resmî Gazete'de " Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (No: 2019-1)" yayımlanmıştır. 

  5- 31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 Sayılı Resmî Gazete - 3. Mükerrer'de yayımlanan " Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51)" ile 1/1/2019 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları tespit edilmiştir.

  6- 30 Kasım 2018 Tarihli ve 30611 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan " Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)"  ile 2018 yılı için  yeniden değerleme oranı  % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir.

  7- 6 Eylül 2018 Tarihli ve 30527 Sayılı Resmî Gazete'de "  Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3)" yayımlanmıştır. Tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %22 olarak belirlenmiştir.

   8- 6 Haziran 2018 Tarihli ve 30443 Sayılı Resmî Gazete'de " Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" yayımlanmıştır.

   9-13 Ocak 2018 Tarihli ve 30300 Sayılı Resmî Gazete'de  memuriyet mahalli tanımına ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla yayımlanan 41 Seri Nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

KİK'nun 11.05.2011 tarihli İhalesi Tamamlanmış Tıbbi Cihaz Ve Sarf Malzemesi Alımlarında Sgk’ya Bildirim Yapılması İçin Kullanılacak Geçici Uygulamaya İlişkin Duyurusu

KİK'nun 11.05.2011 tarihli İhalesi Tamamlanmış Tıbbi Cihaz Ve Sarf Malzemesi Alımlarında Sgk’ya Bildirim Yapılması İçin Kullanılacak Geçici Uygulamaya İlişkin Duyurusu

İHALESİ TAMAMLANMIŞ TIBBİ CİHAZ VE SARF MALZEMESİ ALIMLARINDA SGK’YA BİLDİRİM YAPILMASI İÇİN KULLANILACAK GEÇİCİ UYGULAMA


            Bilindiği üzere, tıbbi cihaz ve sarf malzemesi alımlarında EKAP’ta ihtiyaç raporu hazırlanması aşamasında “Tıbbi cihaz alımı mı?” sorusuna “Hayır” cevabı veren idarelerin ihale sonuçlandırıldıktan sonra ihale sonuçlarını xml dosyası ile EKAP sistemi üzerinden sonuç formu gönderme aşamasında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) göndermesi mümkün olmamaktadır.

            18.03.2011 tarihinde yapmış olduğumuz duyuruda “ sözleşme imzalama ve ihale sonuç formu gönderme aşamasında geriye dönük olarak düzeltme yapılması mümkün olmadığından, bu taleplerin dikkate alınmayacağı” ifade edilmiştir. Ancak, gelinen noktada, bu yanlışlığı yapan idarelerin mağduriyetinin giderilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle, aşağıda detayı verilen geçici bir tasarım ile bu durumdaki idarelerin sorunlarının giderilmesi amaçlanmaktadır:

Adım 1:
            İdare tarafından EKAP’ta bu durumdaki ihalelerin her biri için “Tıbbi cihaz alımı mı?” sorusuna “Evet” cevabı verilerek ve ilk ihtiyaç raporundaki kalem, birim ve miktarlarına sadık kalınarak yeni bir ihtiyaç raporu oluşturulur.

Adım 2:
            İhtiyaç raporu oluşturulduktan sonra bu durumdaki ihalelerin İKN’leri ve bunlarla ilgili yeni ihtiyaç raporu numaraları belirtilmek suretiyle Kurum’a yazılı başvuru yapılır ve bu ihalelerde SGK’ya bildirim yapılması için ihtiyaç raporunun değiştirilmesi talep edilir.

Adım 3:
            Kurum tarafından bu işleme EKAP üzerinden onay verilmesiyle idare EKAP’ta hazırladığı yeni ihtiyaç raporunun bu durumdaki ihaleye bağlandığını görecektir. Bu işlemden sonra yüklenici firmalar tarafından İhale Bildirimi Yazılımı kullanılarak xml dosyaları hazırlanabilir hale gelir.

Adım 4:
            Firmalar xml dosyalarını hazırladıktan sonra idareye getirir ve idare “Sonuç formu Değişiklik” sayfasından ilgili ihale ve yükleniciye ilişkin sonuç formu seçilerek xml dosyası yüklenmek suretiyle güncelleme yapılır.

Adım 5:
            Güncelleme yapıldıktan sonra xml dosyası otomatik olarak SGK’ya aktarılır.

            Geçici bir süre için yürürlükte kalacak bu uygulama 30 Haziran 2011 tarihinden önce tıbbi cihaz seçeneği seçilmeden ihtiyaç raporu oluşturulmuş ve ihale süreci tamamlanmış olan tıbbi cihaz alım ihalelerinde kullanılabilecektir. Bu sürenin kesinlikle uzatılmayacağı hususu idarelere önemle duyurulur.

 
 Kaynak: http://www.ihale.gov.tr/

 

 

Diğer Güncel Haberler