DUYURULAR
Darbe Girişimini Lanetliyoruz
"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" (15.07.2016) 15/07/2016 tarihinde meydana gelen, ülkemizin seçilmiş hükumetini, milletimizi..
Hayrettin GÜNGÖR'ün Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız, Belediyeler Birliği Genel SekreteriHayrettin GÜNGÖR,Mahalli İdareler Genel seçimsonuçlarına göreKahramanmaraş..
Fikri ÖZKÖK'ün Sayıştay Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi
Sevgili eski MeslektaşımızSayıştay 1. Daire Üyesi Fikri ÖZKÖK Sayıştay yönetimden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Adem CEYLAN ın MYK Başkanlığına seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız Adem CEYLAN Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Yeni görevinde başarılar diler,..
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

  1- 26 Ocak 2019 Tarihli ve 30667 Sayılı Resmî Gazete'de " Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 62) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)" yayımlanmıştır.

  2-15 Ocak 2019 Tarihli ve 30656 Sayılı Resmî Gazete'de " Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)" yayımlanmıştır. 

  3-Hazine ve Maliye Bakanlığınca 10.01.2019 tarihli 2019 Yılı Ocak Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge yayımlanmıştır.

  4-10 Ocak 2019 Tarihli ve 30651 Sayılı Resmî Gazete'de " Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (No: 2019-1)" yayımlanmıştır. 

  5- 31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 Sayılı Resmî Gazete - 3. Mükerrer'de yayımlanan " Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51)" ile 1/1/2019 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları tespit edilmiştir.

  6- 30 Kasım 2018 Tarihli ve 30611 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan " Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)"  ile 2018 yılı için  yeniden değerleme oranı  % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir.

  7- 6 Eylül 2018 Tarihli ve 30527 Sayılı Resmî Gazete'de "  Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3)" yayımlanmıştır. Tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %22 olarak belirlenmiştir.

   8- 6 Haziran 2018 Tarihli ve 30443 Sayılı Resmî Gazete'de " Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" yayımlanmıştır.

   9-13 Ocak 2018 Tarihli ve 30300 Sayılı Resmî Gazete'de  memuriyet mahalli tanımına ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla yayımlanan 41 Seri Nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

EĞİTİM-SEMİNERİ-Kemer-2019

EĞİTİM-SEMİNERİ-Kemer-2019

Derneğimiz "İÇİŞLERİ BAKANLIĞI  MAHALLİ İDARELER KONTROLÖRLERİ DERNEĞİ"nce 

BAKANLIK ONAYLI

Mahalli idarelerimizin karar organı üyelerini ve çalışanlarını bilgilendirilerek uygulamada karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik rehberlik etmek amacıyla 20-24 ARALIK 2019 tarihleri arasında  ANTALYA / KEMER Limak Limra Hotel & Resor' da GENEL SEMİNER düzenlenecektir.

                                             Bakanlık Onayına  ulaşmak için linki tıklayınız.

                         Seminer Programına  ulaşmak için linki tıklayınız.

                           Seminer Başvuru Formu (Word.) ulaşmak için linki tıklayınız.

                            Seminer Başvuru Formu (pdf )

 

 

SEMİNERE KATILMA KOŞULLARI

1- Seminere belediye başkanları, Belediye ve İl Özel İdarelerinin meclis üyeleri, genel sekreter ve yardımcıları, belediye başkan yardımcıları, daire başkanları, Belediye Müfettiş ve Yardımcıları, Birim Müdürleri ve personeli muhasebe yetkilileri ve mutemetleri, gerçekleştirme görevlileri, malî hizmetler biriminde çalışan personeller ile Belediyeye bağlı işletmelerin (su-otobüs ve tanzim satış işletmesi) müdür ve saymanları, Belediyelere bağlı Su ve Kanalizasyon İdareleri Genel Müdürlüklerinin idareci ve personelleri, yazı işleri, personel, zabıta, itfaiye, temizlik, iktisat, fen işleri ve imar daire başkanları veya müdürleri ile birlik başkanları, meclis üyeleri, genel sekreterleri, muhasebe yetkilileri ile gerçekleştirme görevlileri, birlik personeli ayrıca diğer ilgili birim amirleri ve belediye personeli (memur, kadrolu ve geçici işçiler ile sözleşmeli personel) mahalli idarelere ait şirket yöneticileri katılabilir.

2- Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği'nin T.C. Ziraat Bankası Akay Şubesi nezdindeki (Banka Kodu: 760) 5995950-5007 nolu hesabına (IBAN TR71 0001 0007 6005 9959 5050 07) 18.12.2019tarihine kadar, seminere katılım bedelinin havale edilmiş olması gerekmektedir.

3- Ödenecek bedele, Seminerde verilecek olan eğitimin yanında;  beş yıldızlı otel Limak Limra Hotel & Resort’da 4 gece 5 gündüz, konaklama, kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri (açık büfe) sabah 07:00 & 24:00 arası alkolsüz içecekler ücretsiz her şey dâhil otel konsepti sistemde hizmet verilmektedir.

İki Kişilik Odada, Kişi Başına: 1.250,00 TL + KDV

İki Kişilik Odada, Bir Kişi Kalırsa:  1.450,00 TL + KDV

Katılımcılar şoförleri ile birlikte gelmek isterlerse şoför için yer temin edilecek ayrıca 1000,00 TL+ KDV fark alınacaktır.

 

3-Seminer bedeli belediye bütçesinin Ekonomik sınıflandırmasının 03. 5. 9. 03 kurslara katılma ve eğitim giderleri tertibinden ödenebilir.

6245 sayılı Kanun hükümlerine göre yol (uçak, otobüs vs.) ve harcırah giderleri de belediye bütçesinden ödenebilir.

4- Seminer bedeline ilişkin fatura Derneğimizce verilecektir.

5- Katılacak personelin rezervasyonlarını seminer başvuru formu ile birlikte banka dekontunu 0 (312) 425 36 80 numaraya fakslayıp, 0 (312) 417 03 75 - 0 (312) 425 16 01 numaralı telefonlara bildirmek suretiyle yapmaları gerekmektedir.

                              Seminer Başvuru Formu (Word.) ulaşmak için linki tıklayınız.

                        Seminer Başvuru Formu (pdf )

6- Rezervasyon yapıldıktan sonra iptal talepleri dikkate alınmayacaktır.

7-Yerimiz kısıtlı olduğundan müracaatlarınızı erken yapmanızı tavsiye ediyoruz.

SON BAŞVURU TARİHİ

      Rezervasyon kayıtları, başvuru tarihine göre sıralanacaktır.

      Kayıt için son başvuru tarihi 18/12/2019 Çarşamba günüdür.

 

Seminerimize konuşmacı olarak Yerel Yönetimler konusunda uzman olan, teorinin yanından uygulamanın içinde olan ve sizlerin imkan, yetki ve sorumluluklarınızı yakından bilen, KONT-DER Başkanı ve İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Sebaattin KARAKAYA, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem CEYLAN, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdür Yardımcısı Kemalettin SAKİN, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Nihat YILDIZ, İçişleri Bakanlığı İç Denetim Birim Başkanı Tahir TEKİN, İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Cevdet SÖKMEN, İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Recep DEMİR ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Osman Can YENİCE, İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Emin BARDAKÇI, İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Nuri ÇELİK ve İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Hasan KILIÇ ile ayrıca konularında uzman değerli meslektaşlarımız katılacaktır.

Memurların Hak Ödev ve Sorumlukları, Disiplin İş ve İşlemleri-Görevden Uzaklaştırma, Genel Hatlarıyla Norm Kadro konusunda KONT-DER Başkanı ve İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Sebaattin KARAKAYA,

Mesleki Yeterlilik Konusunda MYK Başkanı Adem CEYLAN,

Mahalli İdarelerde İlk Defa Memur, Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri kadrolarına yapılacak atama işlemleri, İzin, İlana İlişkin Örnekler ve Sınava İlişkin Hükümler ve Görevde Yükselme konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdür Yardımcısı Kemalettin SAKİN,

Doğrudan Hizmet Alımı Yapılacak Şirketlere İlişkin Hususlar, Genel olarak Devlet İhale Kanunu konusunda İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Osman Can YENİCE,

Kamu İhale Kanunu konusunda İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nihat YILDIZ,

Harcama Süreçleri konusunda İç Denetim Birim Başkanı Tahir TEKİN,

Zabıta Mevzuatı, Kabahatler Kanunu, İşyeri Açma ve Pazar Yerleri Mevzuatı konusunda İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Recep DEMİR

Sözleşmeli Personel Çalıştırılması, Personel Giderleri Oranı konusunda İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Cevdet SÖKMEN,

Belediye Meclisi ve Encümen (Görev Yetki ve Sorumlulukları) konusunda İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Hasan KILIÇ,

3628 Sayılı Kanun ve Uygulaması konusunda İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Nuri ÇELİK ve Tahsilat İş ve İşlemleri konusunda İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Emin BARDAKÇI

tarafından sunumlar yapılacaktır.

Katılımcıların seminer programında belirtilen konuların yanında uygulamada karşılaşılan her türlü sorunların çözüm önerileri için meslektaşlarımız tarafından zaman ayrılacaktır.

Diğer Güncel Haberler