DUYURULAR
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

 

1- 22 Nisan 2021 Tarihli ve 31462 Sayılı Resmi Gazete'de "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" yayımlanmıştır. 

2-03 Mart 2021 Tarihli ve 31412 Sayılı Resmi Gazetede " Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 67) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)" yayımlanmıştır.

3-15 Eylül 2020 Tarihli ve 31245 Sayılı Resmi Gazete'de " İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik" yayımlanmıştır. 

4-02 Temmuz 2020 Tarihli ve 31173 Sayılı Resmi Gazete'de " Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır.

5- 10 Haziran 2020 Tarihli ve 31151 Sayılı Resmi Gazete'de " Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 2646)" yayımlanmıştır.  Bu Yönetmelik, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsamıştır.

6- 09 Haziran 2020 Tarihli ve 31150 Sayılı Resmi Gazete'de " İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2626)" yayımlanmıştır.

 

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Belediye Encümenince Verilecek Para Cezaları

BELEDİYE ENCÜMENİNCE VERİLECEK PARA CEZALARI (01.01.2021 - 31.12.2021)

(5252 s. Kanunun 2 ve 7. mad., 5326s. Kanunun 3 ve 17/7. mad., 521 Sıra Nolu VUKGenel Tebliği)

Cezanın Türü

Kanuni Dayanağı

Tutarı

En Az

En Çok

Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yeni Hal Kanunu

(Belediye Encümeni)

5957 s. K. md: 13/1-e; 14/1-a

247

247

5957 s. K. md: 13/1-l; 14/1-a

247

247

5957 s. K. md: 13/1-ğ; 14/1-b

1.274

1.274

5957 s. K. md: 13/1-i; 14/1-b;

14/2

 

1.274

1.274

Pazarcıya

126

126

5957 s. K. md: 13/1-j; 14/1-b;

14/2

 

1.274

1.274

Pazarcıya

126

126

5957 s. K. md: 13/1-k; 14/1-b;

14/2

 

1.274

1.274

Pazarcıya

126

126

5957 s. K. md: 5/5, 6, 7, 10; 14/1-c

5.115

5.115

5957 s. K. md: 13/1-ç; 14/1-c

5.115

5.115

5957 s. K. md: 13/1-g; 14/1-c

5.115

5.115

5957 s. K. md: 13/1-h; 14/1-c;

14/2

 

5.115

5.115

Pazarcıya

510

510

5957 s. K. md:13/1-ı; 14/1-c;

14/2

 

5.115

5.115

Pazarcıya

510

510

5957 s. K. md: 5/13; 14/1-ç

5.115

5.115

5957 s. K. md: 13/1-d; 14/1-d

7.679

7.679

5957 s. K. md: 13/1-f; 14/1-d

7.679

7.679

5957 s. K. md: 5/11; 14/1-e

12.804

12.804

5957 s. K. md: 13/1-c; 14/1-e

12.804

12.804

5957 s. K. md: 6/2; 14/1-f

25.610

25.610

5957 s. K. md: 13/1-a; 11/6-e; 14/1-f

25.610

25.610

Belediye Cezaları

1608 s. K. (5728 s. K. değ.) mad. 1

427

427

Yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymama

1608 s. K. (5728 s. K. değ.) mad. 2

860

17.399

Sular Kanununa göre ceza

831 s. K. (2659 s. K. Değ.) Ek mad. 7, 8

427

427

Öğle Dinlenmesi Hakkında K.Göre ceza

6301 s. K. (5728 s. K. değ.) 7. mad.

336

336

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine Uygulanacak Ceza

2559 s. K (5259 s. K. değ.) 6. mad.

2.436

4.896

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

1593 s. K. (5728 s. K. değ.) mad. 283, 266

427

427

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri

Hakkında KHK’ ye göre

 Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi olmayan veya zamanında vize işlemi yapılmayan İç Su Aracının Boyuna Göre

5 metreden 9 metreye kadar olanlar

655 s. KHK 43. md.

Bağlama Kütüğü Uygulama Yön. 28. md.

84 nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Eki

8 sayılı tarife-XIII. bölüm

1.539

9 metreden 12 metreye kadar olanlar

3.082

12 metreden 20 metreye kadar olanlar

6.165

20 metreden 30 metreye kadar olanlar

12.333

30 metreden büyük olanlar

24.668

- Bağlama Kütüğü cezaları ilave olarak ruhsatnamenin düzenlenmesi veya vizenin yapılması gereken tarihten itibaren geç kalınan her ayiçin % 5 eklenerek hesaplanır.Harca tabi olmayan gemi, deniz ve iç su araçlarına düzenlenen ruhsatnameler için en düşük harç oranının ¼’ ü oranında ücret alınır. Geçirilen süre 1 aydan az olması halinde aya tamamlanır.

Not:- 5326 s.K. 17/7.mad. uyarınca, idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idari para cezaları açısından uygulanmaz.

- Çevre Kanununa göre Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün yetki devri yaptığı belediyeler tarafından yetki devri yapılan konularla ilgili Belediye Encümeni kararıyla ceza verilebilecektir.